Актуално

ОЗВУЧАВАНЕ НА ОНЛАЙН ОБЕКТИ

Част от музиката, на която се натъкваме в интернет не е предназначена специално за слушане, но е част от озвучаването на онлайн обекти като сайтове, онлайн флаш игри, социални мрежи и виртуални светове. Използването на музиката по този начин е един възможен източник на средства за  автори, изпълнители и продуценти. Снимка: rafeejewell (flickr) Единият от възможните начини […]

Етикети: , , , , , ,

СТРИЙМИНГ И ВИДЕО

Стрийминг Все по-разпространен начин за слушане на музика онлайн и On-Demand е т.нар.  стрийминг. Той представлява серия от дигитални компютърни файлове, които се изпълняват един след друг директно в интернет пространството, като на компютърa/устройството на потребителят не се свалят самите песни, а непрекъснато има входна и изходна информация и се свалят части от песента във […]

Етикети: , , , ,

Слушане на музика в интернет

В днешно време огромно място в живота ни и в начина, по който консумираме музика заема Интернет. С удобството, което предлага на потребителя, да намира желаното съдържание и да го потребява в удобно за него време и място, интернет измества радиото и телевизията като източник на забавление, в това число и на слушане на музика. […]

Етикети: , , , , , ,

ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПРОДУЦЕНТ НА МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Изпълнител Това е лицето, което посредством своите качества на инструменталист или вокалист, изсвирва или изпява една композиция и текст и ги превръща в реално произведение с цел звукозапис или концертно изпълнение. Той е притежател на сродни права. За да имат правото да изпълняват дадено произведение, изпълнителите трябва да имат писменото съгласие на авторите. Снимка: Vincent […]

Етикети: , , , , , ,

Автор на музикално произведение

Според ЗАПСП : „Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение”.   Знакът за запазени авторски права  Снимка: Mike Seyfang (Flickr)   Автори са хората, в които се заражда и които развиват идеята за произведението. Резултатът от тяхната дейност не е цялостно записано произведение, а нотна партитура, демо […]

Етикети: , , , , , , , , ,

СВОБОДНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Снимка: Andy Boreham (flickr) Някои музикални произведения, отговарящи на определени условия, посочени в глава  пета на Закона за авторските и сродните им права (ЗАПСП),  могат да бъдат използвани свободно, без за тях да се дължи възнаграждение или разрешение от автор, изпълнител и продуцент. Това може да се случи по в няколко случая: Изтекли авторски права […]

Етикети: , , , , , ,

Авторски права – Публични консултации на Европейската комисия

Днес Европейската комися започна публични консултации, които са част от усилията за преглед и осъвременяване на авторскоправните разпоредби в рамките на Европейския съюз. Заинтересованите страни са поканени да споделят своите гледни точки по въпроси, посочени в Комюнике относно Съдържанието в единния цифров пазар (IP/12/1394), т.e. териториално в Единния пазар, хармонизиране, ограничения и изключения за авторските […]

Етикети: , , , ,