Актуално

Marks & Spencer обвинени за нарушени авторски права

Великобританска дизайнерка се е изправила пред битка с разпространената по цял свят верига Мarks & Spencer, обвинявайки магазините,че без разрешение са копирали нейн дизайн в своята гама от рамкирани стенни препечатки. Луис Верити (Louise Verity), която управлява независимата арт компания Bookishly, казва, че M&S продават дизайни, почти идентични на нейните. Въпросните дизайни, в които присъстват послания […]

Етикети: , , , , ,

Европейският съд дефинира използването на технически мерки за закрила на авторски права

С решение от 23.01.2014, постановено по дело  C-355/12, Европейският съд отговаря на поставени преюдициални въпроси, третиращи тълкуването на член 6 от ДИРЕКТИВА 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество, третиращ режима по отношение на техническите […]

Етикети: , , , , ,

Такси за копиране за лично ползване – баланс между правата на потребители и творци

Според необвързваща резолюция, приета от членовете на Европейския парламент, разпоредбите в страните членки на ЕС относно копирането за частно използване, напр. на музика, видео и филми, трябва да се хармонизират. ЕП призовава Комисията и страните членки да дадат възможност на купувачите да бъдат изчерпателно информирани за размера и целта на таксите, които плащат при закупуване […]

Етикети: , , , , , , , , , , ,

ПОПЪЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ” ЗА 2014 ГОДИНА

Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2014 г., която преминава през два етапа – регионален и национален. Поддържането на системата цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения. […]

Етикети: , , , , ,

Европейският съд потвърди – публикуването на хиперлинкове не е нарушение на авторски права

На 13.02.14 Евопейският съд (ЕС) публикува дългоочакваното решение по преюдициално запитване, с което се търсеше отговор на въпроса – публикуването, предоставянето на хиперлинкове към материали от други сайтове представлява ли нарушение на авторски права (дело C‑466/12). Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор, по който г‑н Svensson, г‑н Sjögren, г‑жа Sahlman и г‑жа Gadd […]

Етикети: , , , , , , , ,

Авторски права върху думите от едноименната песен „Честит рожден ден“

Вероятно най-използваната песен в САЩ, а и по-света, е известната на всички „Happy Birthday“. Оказва се, че използването ѝ не е безплатно. Warner/Chappell music licensing, които отдавна претендират за авторско право над текста, обикновено получават от кинотворци и телевизионни продуценти хиляди долари за „синхронизиран лиценз“ всеки път, когато песента се използва в дадено видео. Според […]

Етикети: , , , , , ,

ЗА РАТИФИКАЦИЯ Е ПРЕДЛОЖЕН ДОГОВОРА ОТ ПЕКИН ОТНОСНО АУДИОВИЗУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Договора от Пекин относно аудиовизуални изпълнения. Документът е приет от Дипломатическата конференция за защита на аудиовизуалните изпълнения на Световната организация по интелектуална собственост през юни 2012 г. Договорът предвижда всяка от присъединилите се страни да предоставя на гражданите на други страни третирането, което предоставя на своите собствени граждани […]

Етикети: , , , , , , ,