Колективно управление на авторски права

Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права

В свой материал от 24.03.2016г сайтът за авторско право copyrights.bg представи становището на Комисия за защита на конкуренцията относно съответствието с правилата на конкуренцията на Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права. В серия от публикации представяме на вашето внимание пълния текст на проектозакона. Днес публикуваме глава Първа, обхващаща […]

Етикети: , , , ,

Становище на КЗК относно Проект на Закон за колективно управление на авторското право и сродните му права

В следствие на искане от страна на Министерство на културата, Комисията за защита на конкуренцията публикува становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Р Е Ш Е Н И Е No 159 гр. София, […]

Етикети: , , , , , ,

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА, С КОИТО СЕ НАМАЛЯВАТ АДМИНИСТРАТИВНИ ТЕЖЕСТИ

Правителството предлага на Народното събрание промени в три закона в областта на културата, които да доведат до намаляване на административни тежести за бизнеса. Това са закона за авторското право и сродните му права, за обществените библиотеки и за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското […]

Етикети: , , , , , , , ,

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха споразумение относно колективното управление на авторски права

На 5 ноември 2013 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха съгласие по текста на директива относно колективното управление на авторските и сродните им права и мулти-териториално лицензиране на права върху музикални произведения за онлайн приложения в рамките на вътрешния пазар, предложен от Европейската комисия. Новите правила имат за цел да стимулира създаването […]

Етикети: , , , , , , ,

Организациите за колективно управление на права

Какво представлява една организация за колективно управление на права? Законът за авторското право и сродните му права в България, дефинира тези организации като такива с нестопанска цел т.е. те нямат право да реализират печалба, а са длъжни да разпределят и изплащат всички средства, получени от ползвателите, между носителите на права, като преди това могат да […]

Етикети: ,

МУЗИКАУТОР

Официален интернет адрес на Музикаутор : http://www.musicautor.org/ МУЗИКАУТОР е сдружение за колективно управление на правата  на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музиката и музикални издатели. Мисията на МУЗИКАУТОР е да насърчава и защитава авторите, като внедрява иновативни практики за повишаване на приходите при използване на техните произведения. Организацията се стреми чрез дейността си […]

Етикети: ,

ФИЛМАУТОР

Официален интернет адрес на Филмаутор : http://www.filmautor.org/ ФИЛМАУТОР е българската организация за колективно управление на авторски и сродни права върху аудиовизуални произведения. Създаденa е през 1993г, за да управлява авторски права върху филми и други аудиовизуални произведения. По-късно, с изменение на устава през 2000г., членове на ФИЛМАУТОР вече могат да бъдат и продуцентите на тези произведения и сдружението […]

Етикети: ,