Актуално

Авторски права – Публични консултации на Европейската комисия

Днес Европейската комися започна публични консултации, които са част от усилията за преглед и осъвременяване на авторскоправните разпоредби в рамките на Европейския съюз. Заинтересованите страни са поканени да споделят своите гледни точки по въпроси, посочени в Комюнике относно Съдържанието в единния цифров пазар (IP/12/1394), т.e. териториално в Единния пазар, хармонизиране, ограничения и изключения за авторските […]

Етикети: , , , ,

Авторско право върху име

Името на една компания, почти както и имената на хората, има значителна тежест при определяне идентичността на компанията както от страна на потребителя, така и в корпоративната сфера. Имена като Apple, Microsoft и Google имат способността да предизвикат изникване в съзнанието на образа на конкретни услуги или определено ниво на качеството, което ги прави особено […]

Етикети: , , , , ,

CREATIVE COMMONS ЛИЦЕНЗИЯ

Освен чрез гарантираните от закона права, автори,  изпълнители и продуценти могат да регламентират използването на произведенията им по един алтернативен начин. Това са така наречените Creative Commons лицензии. Те представляват вид всепризнат тип договореност, според която някои авторски и сродни права могат да се ограничат по желание на самия правопритежател. Разпространяването на произведение под тази […]

Етикети: , , , , , , , , , ,

Правата за интелектуалната собственост на Елвис Пресли са продадени

От Authentic Brands Group оповестиха, че са закупили интелектуалната собственост на великия Елвис Пресли от CORE Media Group. ABG си партнират с основателя на друга компания, за да стопанисват туристическата атракция Грейсленд. В следствие на сделката, Authentic Brands придобиват контрол върху Elvis Presley Enterprises, която управлява авторските права за творби на Елвис, както правата за […]

Етикети: , , , , , ,

ИЗЛЪЧВАНЕ В МЕДИИТЕ И ПРЕПРЕДАВАНЕ

Снимка: Martin Krolikowski (flickr) Едно от използванията, които притежателите на авторски и сродни права могат да позволяват срещу възнаграждение е излъчването на произведението им в електронните медии – радио и телевизия. Медиите са много зависими от музиката в дейността си. Те не само излъчват музика с цел развлечение (радиа и музикални телевизии), но използват музика […]

Етикети: , , , , , , ,

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха споразумение относно колективното управление на авторски права

На 5 ноември 2013 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха съгласие по текста на директива относно колективното управление на авторските и сродните им права и мулти-териториално лицензиране на права върху музикални произведения за онлайн приложения в рамките на вътрешния пазар, предложен от Европейската комисия. Новите правила имат за цел да стимулира създаването […]

Етикети: , , , , , , ,

НОСИТЕЛИ НА МУЗИКАЛНИ АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА

Снимка: www.freecodesource.com В създаването и довеждането на едно музикално произведение до  публиката участват множество специалисти, които имат различни роли и права. Процесът на създаване протича в три основни етапа – идея, произведение и издаване, популяризация на произведението. Авторите на музиката и текста, от една страна,  и изпълнителите и продуцентите, от друга, са различни правоносители –съответно […]

Етикети: , , , , , , ,