Актуално

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар

През юли 2012г, комисията на Европейския съюз приема да разгледа предложение за Директива, отнасяща се до колективното управление на права и международното лицензиране на музикални произведения за използване по интернет. Предложението е достъпно на следния интернет адрес: http://www.parliament.bg/pub/ECD/121393COM_2012_372_BG_ACTE_f.pdf Целите на тази директива са осигуряването на правото на правопритежателите да избират как да управляват правата си, […]

Етикети: , ,

Европейските организации за колективно управление на права сами влошават положението си – до кога?

Настоящото изследване за еволюцията на ролята на европейските организации за колективно управление на права е интересно четиво, особено в настоящия момент, когато тази роля ежедневно се оспорва от автори, европейски регулаторни органи, съдилища и потребители. За съжаление, оставам с впечатлението, че европейските организации за колективно управление на права все още не са осъзнали, че времената […]

Етикети: , , , ,

Комисия за защита на потребителите прие насоките за общи условия за електронни магазини у нас

Комисия за защита на потребителите (КЗП) прие насоките за „Общи условия за електронни магазини ” у нас, подкрепени от уеб бранша в България, представляван от Българска уеб асоциация (БУА) Вторият вид насоки за Общи условия за уеб сайтовете у нас, бяха приети от Комисия за защита на потребителите (КЗП) и подкрепени от Българска уеб асоциация […]

Етикети: , ,

Ministry of Sound съдят Spotify заради дублирани плейлисти

Лейбълът за денс музика Ministry of Sound е завел дело срещо т.нар. стрийминг услуга Spotify, твърдейки, че плейлистите на Spotify копират сборните албуми на лейбъла. Реално, самите компилации не са на Spotify, но от Ministry of Sound смятат, че авторските им права са нарушени, тъй като плейллистите на някои потребители са точно копие на списъка […]

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

В сила от 23.08.2013 г. Приет с ПМС № 176 от 16.08.2013 г. Издаден от Министерството на културата Обн. ДВ. бр.74 от 23 Август 2013г. Чл. 30. (1) Дирекция „Авторско право и сродните му права“: 1. организира образуването и провеждането на административнонаказателните производства и преписки за административни нарушения по Закона за авторското право и сродните му […]

Етикети: , , , , ,

Музеи и авторски права

В днешната дигитална ера, общността за опазване на културното наследство все по-често е изправена пред отговорността да управлява своята интелектуална собственост в рамките на самата общност, както и да регулира употребата от трети страни и потребители по целия свят, често с редуциран бюджет. Ефективното използване на системата за интелектуална собственост позволява на музеите да отговарят […]

Етикети: , , , , , ,

ВЪВЕЖДАТ СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЩИТИ НА НЯКОИ АВТОРСКИ ПРАВА

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), продиктувани от влизането в сила на Директива 2011/77/ЕС. С нея се изменят някои срокове за закрила на авторски и сродни на него права и се въвеждат мерки, с които се повишава нивото на закрила на правата на […]

Етикети: , , , , , ,