Колективно управление на авторски права

ПРОФОН

Устав на ПРОФОН Официален интернет адрес на ПРОФОН: http://www.prophon.org/ ПРОФОН е сдружение с нестопанска цел, лицензиращо публичното използване на музика в България. ПРОФОН лицензира следните основни видове използване на музика: радио- и телевизионно излъчване, излъчване на музика в Интернет – симулкастинг и уебкастинг, препредаване (чрез кабел и сателит), публично изпълнение. На сдружение ПРОФОН е издадено […]

Етикети: , , , ,

Eвропейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторски права

Eвропейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторски права Официален интернет адрес: http://eazipa.com/?lang=bg_bg ЕАЗИПА е организация за колективно управление на права в България, осъществяваща съвкупно управлението и на двете категории права в музикално сценичните изкуства – авторски и сродни. Съгласно Закона за авторско право и сродните му права (ЗАПСП), ЕАЗИПА управлява правата на: ● носителите на авторски […]

Етикети: , , ,

РЕПРО БГ

Официален интернет адрес: не е наличен РЕПРО БГ е сдружение за колективно управление на права. Категорията права, които тази организация управлява е правото на компенсационно възнаграждение. Според ЗАПСП, чл26, ал.1 т. 2. право на компенсационно възнаграждение имат и авторите и издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези произведения се възпроизвеждат по репрографски начин за лично […]

Етикети: ,

АРТИСТАУТОР

Официален интернет адрес: http://www.artistautor.com/ АРТИСТАУТОР е организация за колективно управление и защита на правата на артистите-изпълнители. Според удостоверението за регистрация (http://www.artistautor.com/wp-content/uploads/2012/04/100720121047.jpg), организацията може да упражнява своята дейност по отношение на следните начини на използване на актьорски изпълнения: за излъчване на актьорски изпълнения по безжичен път, предаване и препредаване по кабел или друга електронна съобщителна мрежа, както […]

Етикети:

КОПИ БГ

Официален интернет адрес: не е наличен КОПИ БГ е организация за колективно управление на права. Членове на изборните ѝ органи на управление са Музикаутор, Филмаутор, Театераутор, Профон и Артистаутор. Организацията е общо сдружение на носителите на авторски и сродни права в България, което защитава правата на своите членове за получаване на компенсационни възнаграждения за частно […]

Етикети: , , , , ,

ТЕАТЕРАУТОР

Официален интернет адрес на ТЕАТЕРАУТОР: София, ул. „Княз Борис 1“ №54 ТЕАТЕРАУТОР е дружество на авторите на сценични произведения за управление на авторски права. Категориите права, за които организацията е упълномощена да извършва своята дейност е авторски права за сценични произведения. Организацията може да упражнява своята дейност по отношение на следните начини на използване на […]

Етикети: ,

Чуждестранни организации за колективно управление на права

Подобно на българските организации за колективно управление на права, чуждестранни организации за колективно управление на права също функционират с нестопанста цел и имат правото да управляват от името и за сметка на авторите, определени права. Те могат да бъдат авторски и/или сродни. Членството в тези европейски организации също е регламентирано и не винаги изисква внасянето […]

Етикети: , , ,