Актуално

КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА И МУЛТИТЕРИТОРИАЛНО ЛИЦЕНЗИРАНЕ

На 11 юли 2012г., Европейската комисия публикува първия работен вариант на Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно колективното управление на авторското право и сродните му права и мултитероториално лицензиране на правата за използване онлайн на музикални произведения на вътрешния пазар. Всички заинтересовани страни са свободни да изразят мнението си за предложената […]

Етикети: , , , , , , ,

Седмо преработено и допълнено издание на учебника Авторско право и сродните му права в Република България от Георги Саракинов

Георги Саракинов е автор и на книгите “Патентно право в Република България”, “Право върху търговска марка в Република България”, “Колективно управление на авторски права”, “Авторското право в музиката”, както и на много други публикации.

Етикети: , , , , , , ,

Договор от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения

С решение от края на месец ноември тази година, българското правителство реши страната да се присъедини към Договора от Пекин относно аудиовизуалните изпълнения. Договорът е приет на Дипломатическата конференция за защита на аудиовизуалните изпълнения на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) на 24 юни, след над десет годишни преговори между държавите. Според Договора всяка от присъединилите […]

Етикети: , , , ,

Можем ли да публикуваме тази снимка?

Честна употреба, когато когато известната личност от дадена снимка притежава авторските права върху нея Автори: James Rosenfeld и Jeremy Chase Davis Wright Tremaine LLP Доставчиците на съдържание непрестанно се борят с приумиците на доктрината за честна употреба, когато преценяват дали да използват снимки или видеоклипове без разрешение (или когато решават – след публикуване – как да реагират на претенции […]

Етикети: , , , ,

Директива за осиротели произведения

„Днешното приемане на Директивата за осиротели произведения е значимо постижение в опитите ни да създадем единен дигитален пазар. То ще позволи лесния онлайн достъп на гражданите до културното ни наследство. Бързият и успешен резултат от законодателния процес и широкият консенсус, постигнат както в Съвета, така и в Европейския Парламент, доказват, че работейки заедно можем да […]

Етикети: , , , , , , ,

Предоставянето на активна интернет връзка към произведение от лице, което не е притежател на авторските му права

Преюдициално запитване, отправено от Svea hovrätt (Швеция) на 18 октомври 2012 г. – Nils Svensson, Sten Sjögren, Pia Gadd и Madelaine Sahlman/Retreiver Sverige
(Дело C-466/12)
Език на производството: шведски

Етикети: , , , , , , ,

Регистърът на артистични групи става публичен

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за регистриране на наименованията на артистични групи. Предвижда се в бъдеще регистърът да бъде публичен и данните от него да са в Интернет страницата на Министерството на културата. Извършените до влизане в сила на постановлението регистрации запазват своето действие, а информацията за тях се публикува […]

Етикети: , , , ,