Актуално

Видеоклиповете на Adele, Arctic Monkeys и други изпълнители може да изчезнат от YouTube

Спор между Google и независими звукозаписни лейбъли може да доведе до свалянето от YouTube на видеоклипове на редица известни изпълнители като Adele и Arctic Monkeys. Към настоящия момент YouTube е в процес на разработване на платена абонаментна услуга, която да съществува съвместно с досегашната. Идеята изглежда много добра от гледна точка на музикалната индустрия – […]

Етикети: , , , , , , , , ,

Музикалните съкровища на България – радвам се, че ви има

Скъпи наши читатели, Признавам си, следя с огромно удоволствие всички музикални риалити формати още от първия Мюзик Айдъл. Вълнувам се кой ще спечели, радвам се, ядосвам се и задочно споря с жури и гласуващи. Настоящата публикация е кратко лично лирическо отклонение на мен, редактор в copyrights.bg. До днес не се бях престрашавала да пиша собствен […]

Етикети: , , ,

Проект за закон за изменение на Закон за авторското право и сродните му права

На 22.04.2014г. е закрита процедурата по обществено обсъждане на Закона за изменение на Закон за авторското право и сродните му права, която според порталът за обществени консултации е проведена между 08.04.2014 – 22.04.2014. Проектът е разработен с основната цел да въведе в националното законодателство изискванията на Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от […]

Етикети: , , , , , , ,

СТАНОВИЩЕ относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка № КЗК-461/16.04.2014 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на Патентно ведомство за изготвяне на становище от КЗК относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити […]

Етикети: , , , , , , ,

Плагиати ли са Лед Цепелин?

Творчеството на една от най-успешните групи на всички времена, Лед Цепелин, не рядко е било поставяно под въпрос заради използване произведенията на други артисти без посочване на източник. Критиците на групата твърдят, че Лед Цепелин често използват откъси от блус, фолклорни и рок творби. Това поражда интересен въпрос – кога творбата на даден артист е […]

Етикети: , , , , , , , ,

Могат ли актьорите да претендират за авторски права над своите изпълнения?

Във връзка със случая Garcia v. Google, Девети окръжен съд в САЩ е постановил, че актрисата в даден филм има независим авторскоправен интерес към своето изпълнение, който и позволява да изиска съдебна забрана срещу излъчването на филма. Решението е абсурдно погрешно поради много причини, най-важната от които е, че авторски права съществуват само за творби, […]

Етикети: , , , , , , ,

Италия с предупреждение за пълно прилагане на законодателството на ЕС относно авторско право за дизайн

SIB обяви, че Европейската комисия е поканила Италия да приложи изцяло Директива 98/ 71  относно правната защита на промишлен дизайн, което означава, че дизайна ще може да се ползва от защитата на законите за авторското право и дизайн едновременно. SIB напомня, че италианското законодателство за прилагане на директивата е променяно няколко пъти, първо чрез намаляване […]

Етикети: , , , , ,