CC+: Creative Commons и търговията – използване на авторски произведения

CC+: Creative Commons и търговията - използване на авторски произведенияКриейтив Комънс, CC или в превод буквално „Творчески общности“ или „Съзидателно споделяне“) представляват комплект от типови договори за използване на авторски произведения.

Подобно на лицензионните споразумения, с които се предоставят права за използване на компютърни програми, всеки автор или друг собственик на права върху произведение на изкуството или науката, може с оповестяването на своето произведение да укаже, че дава на публиката по-широки права за ползване на произведението от тези, които им предоставя авторското право. Наред с това, когато произведенията се публикуват в Интернет, кодът на типовите договори за СС, прикрепени към произведението, позволява на много търсачки да ги разпознават. Така достъпът до тези произведения е улеснен (уикипедия).

Потребителите често се питат как СС договорите влияят върху друг тип договори, които създателите на дадено произведение биха искали да сключат, например с официален издател, разпространител и др. Противоречат ли са криейтив комънс договорите с другия тип договори? Отговорите на тези въпроси и още много интересна информация можете да намерите във видеото.

Криейтив Комънс (Creative Commons, CC, в превод буквално „Творчески общности“ или „Съзидателно споделяне“) представляват комплект от типови договори за използване на авторски произведения. Договорите са създадени през 2001 г. от професор Лорънс Лесиг от Стандфордския университет в САЩ като реакция срещу разрастването на обхвата на авторското право. Подобно на лицензионните споразумения, с които се предоставят права за използване на компютърни програми, всеки автор или друг собственик на права върху произведение на изкуството или науката, може с оповестяването на своето произведение да укаже, че дава на публиката по-широки права за ползване на произведението от тези, които им предоставя авторското право. Наред с това, когато произведенията се публикуват в Интернет, кодът на типовите договори за СС, прикрепени към произведението, позволява на много търсачки да ги разпознават. Така достъпът до тези произведения е улеснен.“

Етикети: , , , , , ,