Нови моменти в авторскоправното законодателство и добросъвестно използване в интернет

добросъвестно използванеПредставяме на вашето внимание интересен уеб семинар, занимаващ се с различни аспекти на авторскоправното законодателство и по-специално добросъвестно използване на съдържание в интернет.

Припомнят се важни факти като например, че всеки автор на оригинално произведение има правото да възпроизвежда, публикува, продава, разпространява, прехвърля или лицензира използването на творбата си. Авторско право възниква, когато дадено оригинално произведение бъде поставено на осезаем носител – т.е да бъде записано, нарисувано и т.н. Лекторката все пак препоръчва да бъде поставен и специален знак, който да указва, че произведението е защитено с авторско право.

Съществува заблуда у потребителите, че ако намерят нещо в интернет и то няма специално предупреждение за забрана за използване, то те са свободни да използват съдържанието по свое усмотрение. Използването на такива предупреждения (уведомления) е опционално, тъй като Бернската Конвенция прави авторското право автоматично.

Друга заблуда на потребителите е, че не е проблем да използват дадено съдържание в интернет, тъй като използват само малка част от него. Тук трябва да имат предвид постановките на доктрината за добросъвестно използване. Копирането на една глава от книга или по-малко от 10% от изданието, обикновено се счита за добросъвестно използване. Добросъвестността включва и изрично посочване на изпулнителите или съответно авторите на произведението.

Използването на съдържание, от което произтичат приходи или което се отразява негативно на приходите на притежателя на авторско право, не се счита за добросъвестно използване.

Тази и още много полезна информация, свързана с авторското право, можете да откриете в следното видео:

Етикети: ,