Чуждестранни организации за колективно управление на права

управление на праваПодобно на българските организации за колективно управление на права, чуждестранни организации за колективно управление на права също функционират с нестопанста цел и имат правото да управляват от името и за сметка на авторите, определени права.

Те могат да бъдат авторски и/или сродни. Членството в тези европейски организации също е регламентирано и не винаги изисква внасянето на членски внос. Сумите, които събират от ползвателите, разпределят между своите членове, като обичайно дружествата изискват от правоносители те да бъдат регистрирани като такива във въпросната организация.

Тези организации нямат право да реализират печалба. Ето защо удържат от събраните суми от ползвателите само необходимото, за да покриват разходите по управлението си. Някои от тях са заложили в устава си възможността за осъществяване на различни социални, културни и благотворителни инициативи.

1. PPL

Официален интернет адрес: http://www.ppluk.com/

Тази организация има сключен договор за взаимно представителство с ПРОФОН. Членове на PPL са носители на сродни права – артисти изпълнители, продуценти на звукозаписи и музикални видеопродукции. Организацията е с идеална цел и разпределя събраните такси между своите членове правоносители във Великобритания. Таксите, които събира са за публично изпълнение чрез запис,  и предаване и препредаване чрез радио и телевизионни организации.

PPL има сключени договори за взаимно представителство с редица сродни организации по цял свят, с което осигурява на своите членове редовно събиране на отчисления за използваните техни произведения.

Организацията дава възможност на правоносителите да се регистрират по интернет и с това да станат неини членове и да могат сами да поддържат базата данни с репертоара си и плащанията, които ще получат.

Годишният отчет на организацията за 2012г е достъпен на:

http://www.ppluk.com/Documents/PPL%20AGM/2013/PPL_AR2012_online%20Annual%20Review.pdf

Организацията е отчела приход от общо £17O 800 000 за 2012г, който се е увеличил с 11% спрямо предходната година. Сумата, която организацията удържа за покриване на административните си разходи е в размер на 2-10% от събраната сума от ползвателите.

2. AGICOA

Официален интернет адрес: http://www.agicoa.org/

AGICOA представлява международна организация с нестопанска цел, която събира и разпределя отчисления за препредаването на произведения на независими продуценти.

Организацията съществува от около 30 години и до 2000г е разпределила над половин милиард евро за своето портфолио от близо милион аудио-визуални произведения.

За 2011г, AGICOA е събрала и разпределила 132 милиона долара.

В момента организацията представлява продуценти от 38 държави, включително и от България.

Принципът на AGICOA е, че всички правоносители трябва да бъдат третирани еднакво, независимо от опита и социалния им и обществен статут.

За разлика от редица организации за колективно управление на права, AGICOA не изисква членски внос. Регистрацията е абсолютно безплатна, но организацията удържа такса от 9,84% от събраните отчисления.

Годишният отчет на организацията за 2012г е достъпен на:

http://www.agicoa.org/english/about/annual_report_12_uk.pdf

Организацията е разпределила 140 000 000 евро между своите членове за 2012г.

3.GEMA

Официален интернет адрес: https://www.gema.de/en/

GEMA  е организация в Германия, представяваща авторските права на над 64 000 членове, сред които композитори, музикални продуценти и автори, а също и повече от 2 милиона правопритежатели от целия свят.

GEMA работи в тясно сътрудничество с немските организации за колективно управление Wort VG, VG Bild-Kunst, GVL, VG Music Edition, GüFA, VFF, VGF, VG Media и GWFF.

Организацията е с идеална цел. След приспадане на административните разходи GEMA разпределя всички приходи между местни и чуждестранни автори.

Годишният отчет на организацията за 2012г е достъпен на:

https://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Presse/Publikationen/Geschaeftsbericht/annual_report_2012.pdf

Общо организацията е събрала от ползвателите през 2012г сумата от 820 199 000 евро. От тях разходите на организацията възлизат на 127 928 000 евро.

Сумата, която организацията е изплатила на своите членове е 692 271 000 евро.

4. Authors’ Licensing and Collecting Society (ALCS)

Официален интернет адрес: http://www.alcs.co.uk/

Тази организация е с нестопанска цел, управлявана от писатели, в интерес на самите писатели. Те събират възнаграждения от името на 80 000 писатели от Великобритания и чужбина и ги изплащат директно на членовете на организацията два пъти годишно.

Характерен за тази организация е еднократния членски внос, който не се заплаща от правоносителя, а се удържа от първото му дължимо възнаграждение. Този членски внос е в размер на £25. Той гарантира, че носителите на права ще получат дължимите им възнаграждения от всякакви действия по използване на творбите им.

ALCS също така удържа комисионна в размер на 9,75% от всички събрани възнаграждения, за да покрива разходите на организацията.

Годишният отчет на организацията за 2011г е достъпен на:

http://www.alcs.co.uk/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=d334eba1-6cba-47e2-ae1e-d1d02d32f9d7

Нетната сума, дължима на членовете на организацията за 2011г е £26,555,173, от които £25,822,139 са изплатени към 31 март 2012г.

5.  DACS (Design and Artists Copyright Society)

Официален интернет адрес: http://www.dacs.org.uk/home

Организацията е с нестопанска цел, представлява над 80 000 творци от цял свят през 2012г и разпределя £9.7 милиона под формата на отчисления на самите творци или техните наследници.

Тези, които имат право да членуват в DACS са творците на различни форми на визуалните изкуства – фотографи, художници, илюстратори, скулптуристи, карикатуристи и други.

Парите, които организацията събира, са под формата на компенсационни възнаграждения за копирането на книги или записването на телевизионни програми.

За 2013г, правоносителите могат да претендират за всякакви произведения на изкуството или снимки, върху които имат права, които са били използвани до 31 декември в издадена във Великобритания книга или списание. Няма значение дали въпросната книга или списание е била публикувана преди три или тридесет години.

Това, което се изисква от правоносителите е, да дадат до шест примера за използване на тяхно произведение, като към тях трябва да приложат и доказателства. Обикновено това са международни класификационни номера като ISBN за книги, ISSN или баркод за списания.Срокът, в който носителите на права трябва да внесат своето искане  за 2013г. е 31 октомври, а след неговото обработване се изчислява дължимата му сума. Обикновено сумата се получава през месец декември.

В организацията не могат да се подават претенции за възнаграждения в следните случаи:

–       Произведения на изкуството, с изтекъл срок на закрила

–       Произведения, използвани в публикации без ISBN  или ISSN номер

–       Логота и търговски марки

–       Видео и компютърни игри

–       Е-книги и др

Пълният списък можете да видите на следния адрес:

http://www.dacs.org.uk/for-artists/payback/frequently-asked-questions#FAQ1

Организацията не изисква внасянето на членски внос, но удържа процент от събраните възнаграждения, за да покрие своите разходи. Този процент варира, като за 2007г. е бил 25%, а през 2013г. е 19%.

DACS също така събира дължимите възнаграждения при препродажба на произведение на изобразителното изкуство чрез посредничеството на художествена галерия например. Важно условие на организацията е, тази препродажба да е на стойност поне 1000 евро.

Процентът, който организацията удържа за покриване на разходите си, в този случай е 15%.

Списък с наследниците, които не са потърсили дължимите им възнаграждения е достъпен на следния адрес:

http://www.dacs.org.uk/for-beneficiaries-heirs/dacs-seeks-heirs

Годишният отчет на организацията за 2012г е достъпен на:

http://www.dacs.org.uk/DACSO/media/DACSDocs/DACS_Annual_Review_2012.pdf

Общата сума, която организацията е събрала за 2012г. е £15,596,000 и след приспадането на таксите е разпределила £12,922,000.

Автор: Димитрина Папагалска

Етикети: , , ,