Авторско право на САЩ – публична лекция

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ „АВТОРСКОТО ПРАВО НА САЩ: ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ ЧРЕЗ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА“

02.06.2018 09:40

авторско право на САЩ

Организатори:
департамент „Право“
Посолство на САЩ в България

Лектор:
Самюел Микелсън, Зам. директор на Политическия/ Икономическия отдел в Посолството на САЩ в София, България
Samuel Mikhelson, Deputy Chief of Political/Economic Section, U.S. Embassy in Sofia, Bulgaria

Модератор:
доц. д-р Деница Топчийска

Дискутанти:
проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. д-р Райна Николова, гл. ас. д-р Гинка Симеоновa

Участници:
преподаватели и студенти от програмите на департаменти „Право“ и „Информатика“

• Правната система на САЩ: Силата на прецедента (Системата на общото право)
• Трите стълба на правото на интелектуалната собственост
– Търговски марки
– Патенти
– Авторско право
• Авторско право: какво е защитено и какво не е
– Казуси
§ Факти или оригиналност?
§ Колекции и бази данни
§ Изключението „Fair Use“
§ Пародията като изключение
§ Традиционното право среща новите технологии
• Заключение, въпроси, дискусия

Сам Микелсън е служител на Дипоматическата служба на Държавния департамент на САЩ от 2005 г. В момента той работи като заместник директор на Политическия/Икономическя отдел на Посолството на САЩ в София, България. Преди това е работил в Астана, Казхстан; Франкфурт, Германия; Кишинев, Молдова и Вашингтон, САЩ. Преди да се присъедини към Дипломатическата служба на САЩ, Сам Микелсън е работил в частния сектор и за някои неправителствени организации в Ню Йорк. Той е завършил икономика в Cornell University и право в Fordham University School of Law. Сам Микелсон е от Ню Йорк и Ню Джърси, а след като се присъединява към Диплмоатическата служба живее в Северна Вирджиния. Към момента, той заедно със съпругата и сина си, се радват да нарекат София свой дом.

Източник: Нов Български Университет

 

Етикети: , , ,