Съвременни правила за авторското право в ЕС в подкрепа на развитието и разпространението на европейската култура

авторското правоПо случай речта за състоянието на Съюза през 2016 г., произнесена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер на 14 септември 2016 r., Комисията представя предложения за модернизирането на авторското право с цел по-голямо културно разнообразие в Европа и повече съдържание онлайн, както и по-ясни правила за всички в онлайн средата.

Предлагат се средства за въвеждане на иновации в образованието, научноизследователската дейност и институциите за културно наследство.

Цифровите технологии променят начина, по който се произвеждат, разпространяват и потребяват музиката, филмите, телевизията и радиото, книгите и пресата. Новите онлайн услуги като стрийминга на музика, платформите за видео по заявка и новинарските агрегатори добиха голяма популярност, а потребителите все повече очакват достъпът до културно съдържание да бъде „в движение“ и да се предлага отвъд националните граници. Новата цифрова среда ще създаде възможности за европейските творци, стига правилата да гарантират правна сигурност и яснота на всички участващи страни. Като основна част от своята стратегия за цифровия единен пазар Комисията прие предложения, чрез които да се предостави възможност за:

  • по-голям и трансграничен избор и достъп до онлайн съдържание
  • усъвършенствани правила за авторското право по отношение на образованието, научните изследвания, културното наследство и приобщаването на хората с увреждания
  • по-справедлив и устойчив пазар за творците, творческите сектори и пресата

За да бъде улеснен достъпът до богатото културно наследство на Европа, новата Директива за авторското право ще помогне на музеите, архивите и другите институции да цифровизират и да предоставят зад граница изчерпани произведения — филми и книги, които все още са обект на авторско право, но не са на разположение на обществеността.

Успоредно на това Комисията ще използва програмата МЕДИА, която е на стойност 1,46 млрд. евро и е част от „Творческа Европа“, за да окаже допълнителна подкрепа за разпространението на креативно съдържание зад граница.

Директивата за авторското право има за цел да укрепи позициите на носителите на права при воденето на преговори и получаването на възнаграждения за използването на създаденото от тях съдържание онлайн в рамките на платформи за видеобмен, като YouTube и DailyMotion.

С пълния текст на прессъобщението на Европейската комисия можете да се запознаете тук.

Етикети: , , , , ,