Традиционни знания – нов уеб сайт на Световната организация за интелектуална собственост

традиционни знанияСветовната организация за интелектуална собственост СОИС съобщава за нов сайт с информация за регионални, национални, местни и общностни практики, свързани с интелектуална собственост и генетични ресурси, традиционни знания и традиционни форми на културно изразяване.

Новата уеб страница е достъпна на адрес:  http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html и предоставя информация по разнообразни теми, например:

  • Закони, договори и наредби, свързани с традиционни знания, традиционни форми на културно изразяване и генетични ресурси.

СОИС не поема никаква отговорност за всяко несъответствие, което може да настъпи в резултат на електронно манипулиране на посочените данни.

  • Насоки и добри практики, свързани с записване, цифровизация и разпространение на традиционни форми на културно изразяване
  • Проучвания / консултации (включително коментарни процеси във връзка с ключови въпроси, анализи и проекти за разпоредби)
  • Проучване на практики, свързани със защитата на биотехнологичните изобретения
  • Разглеждане на казуси
  • Лекции и презентации, свързани със защитата на генетичните ресурси, традиционни знания и традиционни форми на културно изразяване
  • Онлайн бази данни и регистри на традиционни знания и генетични ресурси, изготвени от държавите-членки на СОИС и други организации

Традиционните знания са базирани на традиции и се отнасят до определен народ или територия, иновации и творения, които са резултат от интелектуална дейност в областта на науката, литературата и художественото творчество. Иновации, базирани на традиционни знания могат да получат патентна защита или да бъдат пазени като търговска тайна или конфиденциална информация.

Традиционните знания са сложен обект на интелектуалната собственост, тъй като имат словесен си характер и се предават от поколение на поколение.

Етикети: , , , ,