Неплатен хонорар за адвокатски услуги доведе до присъда

правна защитаВ свое решение Русенски окръжен съд постанови клиент да изплати 4460 лв. хонорар по сключен договор за правна защита. Решението на окръжния съд отменя постановеното от предходната инстанция, а именно отхвърляне на иска освен неизплатения хонорар, да бъде платена и исканата от адвоката лихва. Решението на районните съдии е от 02.12.2015г.

Електронното издание на вестник Труд и уебсайтът dir.bg отразяват случая като дават и редица подробности.

Осъденият оспорил сумата, тъй като се разбрал първоначално за 350 лв. Той твърдял, че след подписания договор за правна защита повече не видял адвоката. На имейла си обаче получил съобщение от него, че му дължи 4460 лв., без да се е уговарял за правна защита на такава цена.

Адвокатът бил нает за представителство при завеждане на дело пред РОС и РРС, защита и представителство по граждански иск в наказателното производство, представителство и защита по всичи  дела в РРС и РОС във връзка със смъртта на майката на ответника, да предявява граждански иск, да сключва спогодби, да образува изпълнителни дела, да получи изпълнителен лист, да завежда дело за предварително обезпечаване на бъдещ граждански иск, предявен в наказателното производство и да обжалва определения.

Начислените 4460 лв. били включени по-късно в договора като обезпечение на 70 000 лв. бъдещ иск, без да са вписаните в пълномощното на защитника.

Окръжният съд приема, че има достатъчно доказателства за оказаната правна помощ на адвоката по заведените четири дела от клиента му пред Русенския окръжен и Великотърновския апелативен съд.

Решението на русенските окръжни магистрати е окончателно и не подлежи на обжалване.

Етикети: , ,