OHIM ще промени името си на EIPO

Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) ще промени името си на Европейска служба за интелектуална собственост (EIPO)

Новият регламент за марка на ЕС влиза в сила на 23 март. В резултат на това на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) ще промени името си на Европейската служба за интелектуална собственост (EIPO).

Заглавието на основния регламент също е променено от Регламент относно марката на Общността на Регламент за марките на Европейския съюз. Освен това новото наименование на Службата ще обхване всяко възможно бъдещо разширяване на правомощията на Службата по отношение на други права на интелектуална собственост.

EIPOЛогото на OHIM ще продължи да се използва като отличителен знак на Службата заедно с новото наименование и съкращение.

На и след 23 март 2016г, настоящият уебсайт на OHIM www.oami.europa.eu автоматично ще пренасочва към новия домейн www.euipo.europa.eu. От същата дата се променят и имейл адресите на служителите на организацията – име.фамилия@euipo.europa.eu вместо досегашния модел име.фамилия@oami.europa.eu.

Етикети: , , , , ,