Отваряне на пазара за електронни платежни услуги

платежни услугиАктуализирането на европейските правила за електронните платежни услуги ще намали цената на плащането на сметки чрез даване на възможност на нови играчи на пазара да използват мобилни и електронни инструменти за плащане от името на клиента. Това заявиха членове на ЕП по време на гласуването на тези текстове в четвъртък. Правилата, които бяха договорени неформално между евродепутатите и министрите от страните членки през май, целят също така да направят електронните плащания по-безопасни чрез въвеждането на норми за защита и отговорност за всички доставчици на електронни платежни услуги.

„Пазарът за платежни услуги в ЕС е все още фрагментиран и прекалено скъп. Цената му е около 130 млрд. евро на година, което е над 1% от БВП на ЕС. Ако иска да запази глобалната си конкурентоспособност, ЕС не може да си позволи тези разходи.“ Това заяви евродепутатът Антонио Таяни (ЕНП, Италия) и добави: „Новата законодателна рамка ще намали разходите, ще подобри сигурността на плащанията и ще улесни появата на нови участници и иновативни, мобилни и електронни методи за плащане“.

Ползване на външни доставчици за намаляване на разходите

Платец с онлайн акаунт ще има правото да ползва платежен софтуер, устройства и приложения, предоставени от оторизиран външен доставчик, като плащанията ще могат да се извършват от името на платеца от същия този доставчик.

Например, платци, които нямат кредитна или дебитна карта, ще могат да оторизират нови участници на пазара като SOFORT в Германия, Trustly в скандинавските страни или IDEAL в Холандия, които да използват техните банкови данни, за да извършват плащания от техните сметки.

Таксите, събирани от доставчиците на платежни услуги, не трябва да надвишават техните преки разходи. Допълнителни такси за използване на платежни инструменти като кредитни и дебитни карти, за които банките събират обменни такси за обработка, вече са уредени и ще бъдат забранени.

Сигурност на плащанията

Банката, в която даден платец има сметка, може да откаже достъп на външен доставчик на услуги само поради обективно оправдани и обосновани съображения за сигурност, които са били съобщени на надзорните власти. Тази гаранция е предвидена, за да предотврати възможността банките да „блокират“ пазара за нови платежни услуги.

Външните доставчици на платежни услуги, от своя страна, ще трябва да осигурят сигурната идентификация на потребителя и да намалят опасността от измами. От тях се изисква да гарантират, че личните платежни данни на потребителя минават през безопасни канали и се споделят само със съгласието на потребителя.

В случай на неупълномощено плащане от неговата или нейната сметка, потребителят не трябва да губи повече от 50 евро, ако платежният инструмент е бил загубен, откраднат или с него е извършена злоупотреба. Доставчик на услуги, който не реагира с цел предотвратяването на такава измама, след като е бил уведомен за финансова загуба, или при нужда не изисква достатъчно сигурна идентификация на потребителя, може да бъде считан за отговорен за загубите на клиента и да му бъде наредено да възстанови финансовите щети.

Следващи стъпки

Страните членки на ЕС трябва официално да одобрят директивата, след което тя незабавно ще влезе в сила.

Докладчик: Антонио Таяни (ЕНП, Италия)

Етикети: , , ,