ONE ARCHITECTURE WEEK 2015 – Изложбите

Осмото издание на международния фестивал за архитектура ONE ARCHITECTURE WEEK 2015, който ще се проведе от 18 до 27 септември в Пловдив, ще представи български и международни изложби, в повечето от които връзката град-река заема централно място.

ONE ARCHITECTURE WEEK

Снимка: Здравко Митев

Фотографски, изследователски и плакатни изложби, сред които експозиции от различни части на Европа, ще покажат успешни родни и международни примери за нетрадиционни решения и различни подходи при планирането на реките в градска среда, възможностите за използване на крайречните пространства, обръщайки специално внимание на връзката река – град.

В основната изложба на фестивала “При-общена река”, чийто куратор е Мерве Бедир, се говори за ролята на реките в историята на човешката цивилизация, в миналото, сега и в бъдеще. Експозицията, която ще наблегне на връзката река-град, ще бъде разделена на три части. Първата ще разказва за разнообразните “феномени”, които Марица предлага, включително истории и митове. Втората ще бъде на тема “Дизайн” и ще показва различни подходи при планирането на реките в градска среда, а третата ще се занимава с бъдещите възможности за използване на Марица и начините за припознаването й от хората. Крайната цел на “При-общена река” не е да представи Марица и други реки по света, а да доведе реката по-близо до хората. Изложбата се организира с подкрепата на Посолството на Холандия, Посолството на Дания, Чешкия център, Cimetta Fund, Creative Industries Fund NL, КАБ-РК Пловдив и САБ-Пловдив.

ONE ARCHITECTURE WEEK е ежегоден международен фестивал за архитектура и градска среда, чието тазгодишно издание ще бъде от 18 до 27 септември в Пловдив.

ONE ARCHITECTURE WEEK е едноседмична платформа за среща и обмен на идеи в областта на архитектурата, интериора, ландшафта и градската среда. Основна цел на събитието е чрез широк обществен и професионален дебат да инициира устойчиви архитектурни и социални промени. Наситената и разнообразна програма включва презентации, изложби, дискусии, работилници, прожекции и намеси в градската среда, както и творчески ателиета за най-малките.

Организатор на фестивала – ЕДНО, платформа за съвременна култура

Етикети: , , , ,