All rights reserved или кога възниква авторското право?

All rights reserved или кога възниква авторското право?

Представяме на вниманието ви видеото “ All rights reserved или кога възниква авторското право? „, в което се дават обстойни отговори на редица въпроси свързани с авторското право и неговото начало.

Лекторката отговоря на редица въпроси свързани с авторското право.
Кога възниква авторското право?
– С Идеята. Със създаването на продукт.
Със създаването на някакво произведение.
Защо е важно да разберем дали създаденото от нас произведение е предмет на авторско право?

В зависимост от това дали новосъздаденото произведение е предмет на авторско право имаме различен правен режим. Това означава, че ако новосъздаденото произведение не е предмет на авторско право, не се признава правото на интелектуална собственост. Но ако от гледна точка на закона, новосъздаденото произведение е предмет на авторско право, то попада под защитата на така наречен особен режим или ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО, често срещано в правната терминология като ЕКСКЛУЗИВНО ПРАВО.

Изключително право представлява монопол, т. е. лицето притежава този вид право върху дадено произведение, може да се разпорежда с него, както намери за добре, стига това да не противоречи на закона. Всяко използване на обекта от трети лица, без съгласието на притежателя на авторски права се явява нарушение на авторското право. За това е важно да разберем дали този новосъздаден продукт е обект  на авторско право или не.

Кои са обектите на авторско право?

Кои произведения са защитени, кои не са със запазени авторски права (включително и онлайн курсове, уроци, презентации, статии и т.н.)?

Какво трябва да се направи, за да се гарантира, че произведението е със запазени авторски права?

Как авторът може да се потвърди правата си върху произведение?

Какви са последиците, произтичащи от факта, че авторските права на произведението са защитени или не са защитени?

Видеото дава подробни отговори на тези и редица други въпроси свързани с авторското право и неговото начало.

Етикети: