Проект за закон за изменение на Закон за авторското право и сродните му права

На 22.04.2014г. е закрита процедурата по обществено обсъждане на Закона за изменение на Закон за авторското право и сродните му права, която според порталът за обществени консултации е проведена между 08.04.2014 – 22.04.2014.

Проектът е разработен с основната цел да въведе в националното законодателство изискванията на Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения. Разпоредбите й са отразени в закона с текстовете на новия Раздел VIII – членове от 71б до 71з и Приложение към чл. 71г, ал. 2, а именно:

Посочва се, че от разпоредбите на този нов раздел могат да се ползват общодостъпни библиотеки, учебни заведения и музеи, както и архиви, институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство и обществени радио- и телевизионни организации със седалище в Република България само с оглед постигането на цели, свързани с обществения интерес.

Разпоредбите се прилагат към:
1.произведения, публикувани под формата на книги, специализирани издания, списания, вестници и други писмени произведения, които са част от фондовете на общодостъпни библиотеки, учебни заведения или музеи, архиви или институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство;
2. филми или други аудиовизуални произведения и звукозаписи, които са част от фондовете на общодостъпни библиотеки, учебни заведения, музеи, архиви или институции, съхраняващи филмово или звукозаписно наследство;
3. филми или други аудиовизуални произведения и звукозаписи, продуцирани от обществени радио- и телевизионни организации до 31 декември 2002 г. и намиращи се в техните архиви,
които са обект на авторско право или право, сродно на авторското и са били публикувани най-напред в държава-членка на Европейския съюз или, в случай че не са били публикувани, са били излъчени най-напред в такава държава, доколкото се считат за осиротели.

Разпоредбите се прилагат също така и към произведения и звукозаписи, които не са били никога публикувани или излъчени, но са били направени публично достояние със съгласието на носителите на права върху тях, при условие че може основателно да се предположи, че правоносителите няма да се противопоставят на използването.

Целият текст на проекта може да намерите ТУК

 

 

Етикети: , , , , , , ,