ОЗВУЧАВАНЕ НА ОНЛАЙН ОБЕКТИ

озвучаване на онлайн обектиЧаст от музиката, на която се натъкваме в интернет не е предназначена специално за слушане, но е част от озвучаването на онлайн обекти като сайтове, онлайн флаш игри, социални мрежи и виртуални светове. Използването на музиката по този начин е един възможен източник на средства за  автори, изпълнители и продуценти.

Снимка: rafeejewell (flickr)

Единият от възможните начини за озвучаване на онлайн обекти е възлагането на проект за уникална авторска музика за приложението на определен изпълнител посредством договор. Чрез този договор на дадено физическо лице или рекламна агенция/студио се възлага да изготви такова произведение или група от произведения, включително звукови ефекти, срещу дадено еднократно заплащане. Договорът има характер на договор за изработка, а не на авторски договор за музикални произведения. Авторите и изпълнителите не притежават авторските права след предаване на проекта. Авторските и сродните права върху произведенията по този договор се притежават от възложителя.

При озвучаването на по-сложни обекти като игри, рекламни видеоклипове се използват услугите на саунд дизайнер. Той има задачата не само да подбере и миксира музика, но и да я синхронизира с изготвени или подбрани от него звукови ефекти.

Друг вариант е използването на готова музика, със съгласието на автори, изпълнители и продуценти и срещу възнаграждение. Това също става с лицензионен договор. Прехвърлянето на права, обаче, не е с изключителна лицензия и произведението може да бъде използвано за други цели и по други начини. Това се прави най-често при желание за асоцииране на онлайн обекта с групата/изпълнителя или с техния стил.

За да се използва музикално оформление в сайт, притежателите му трябва да имат писмено разрешение от праводържателите за конкретни произведения. Ако правата не се уредят в конкретен договор, трябва да се сключи и договор с  МУЗИКАУТОР за последващото използване

Произведенията, използвани в такива онлайн обекти могат да бъдат  взети с неизключителен лиценз от сайтове за  файлове с музика и звуци, подходящи именно за това. В тези сайтове музика може да качва всеки композитор и автор и да му бъде заплащано на даунлоуд. В тези сайтове освен кратки музикални теми, могат да се намерят и звукови ефекти за целите на онлайн игри, видеоклипове и др.

Примери за такива сайтове са audiojungle.net, deviantart.com.

За озвучаване на интернет страници и имиджови видеоклипове и флаш анимации на тях също се използва музика. Създателите на сайта могат да вземат такава от гореспоменатите сайтове, но за да изградят цялостна корпоративна идентичност, те поръчват направата на музика най-често на рекламна агенция. Следва се цялостна концепция аудио облика на фирмата, съобразена с другите цели и стратегии за онлайн присъствие и визия на фирмата.

Още информация:

audiojungle.net

deviantart.com

АВТОР: Радо Михов

Етикети: , , , , , ,