Европейската комисията проучва ограниченията, засягащи трансграничното предоставяне на платени телевизионни услуги

лицензионни споразуменияЕвропейската комисия е открила официално антитръстово производство, за да бъдат разгледани някои разпоредби в лицензионните споразумения между няколко големи филмови студия в САЩ (Twentieth Century Fox, Warner Брос, Sony Pictures, NBCUniversal, Paramount Pictures) и най-големите европейски оператори на платени телевизионни канали като BSkyB във Великобритания, Canal Plus във Франция, Sky Italia в Италия, Sky Deutschland Германия и DTS в Испания. По-специално, Комисията ще разследва дали тези разпоредби пречат на операторите да предоставят услугите си в чужбина, например като отхвърлят потенциални абонати от други държави-членки или блокират трансграничния достъп до техните услуги. Образуването на производство по никакъв начин не предопределя резултата от разследването, то означава само, че Комисията ще разглежда случая като приоритетен въпрос.

Аудиовизуално съдържание, като например популярните филми, се лицензира от филмовите студия в САЩ към оператори на платени телевизии, на изключителен и териториален принцип, т.е. обичайно по един оператор на платена телевизионна услуга, във всяка държава-членка (или няколко държави-членки с един и същ език ). Последвайки разследване за установяване на фактите, проведено през 2012 г., Комисията ще проучи дали разпоредбите на лицензионни споразумения за излъчване по сателит или чрез онлайн стрийминг между филмови студия в САЩ и основните европейски телевизионни оператори, които предоставят на последните „абсолютна териториална защита“, може да представляват нарушение на антитръстовите правила на ЕС, които забраняват антиконкурентните споразумения (член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз – ДФЕС).

Разпоредбите за предоставяне на „абсолютна териториална защита“ гарантират, че филмите, лицензирани от американските студиа са показани изключително в държавата-членка, в която всеки телевизионен оператор осъществява дейността си чрез сателит и по интернет. Тези филми не могат да се предоставят извън конкретната държава-членка, дори и в отговор на дороволни заявки от потенциални абонати в други държави-членки.

История на разследването на платените телевизии

През октомври 2011 г. Съдът на Европейския съюз разглежда в своето решение по делото Premier League / Murphy (съединени дела C-403/08 и C-429/08 ), издаването на лицензионни териториални ограничения за предоставяне на изключително право за предаване на живо на мачове от Вишата английска лига. Случаят бе подробно разгледан и от българския портал за интелектуална собственост IP Bulgaria.

Развитие на антитръстовите разследвания

Член 101 от ДФЕС забранява антиконкурентни споразумения и решения за сдружения на компании. Прилагането на тази разпоредба се определя в Регламента за антитръстова политика (Регламент № 1/2003 на Съвета), който може да бъде прилаган от Комисията и от националните органи по конкуренция на държавите-членки на ЕС.

Член 11 (6) от Регламента за антитръстова политика предвижда, че образуването на производство от Комисията освобождава органите по конкуренция на държавите-членки от техните правомощия да прилагат също и правилата на ЕС за конкуренцията по отношение на въпросните практики. Член 16 (1) от същия регламент предвижда, че националните съдилища трябва да избягват вземане на решения, които биха противоречали на решение, което Комисията предвижда в рамките на образувано от нея производство.

Комисията е информирала съответните дружества и органите по конкуренция на държавите-членки, че е образувано производството по настоящото дело.

Няма краен срок за завършване на разследванията за антиконкурентно поведение. Продължителността на антитръстовото разследване зависи от редица фактори, включително от сложността на случая, степента, до която съответното предприятие сътрудничи с Комисията и упражняването на правото на защита.

Източник: europa.eu – официален сайт на Европейския сьюз

Етикети: , , , , , , , , ,