Автори, изпълнители продуценти

1. Какво да направя, за да докажа авторското си право върху произведение?

Авторското право възниква със създаването на самото произведение и за автор се счита лицето, чието име е изписано като такъв на заглавната страница на произведението или на физическия носител, чрез който то е обективирано. Т.е. освен да го обявите и представите за свое, не е нужно нищо друго, но в случаи, когато има съмнения, вие може да се наложи да докажете в съда авторство то си, предоставяйки по-ранни версии и работни файлове.

На издаден от вас компакт диск, касета, плоча или друг носител е препоръчително да сложите знакът © и годината на издаване.

2. Аз изпълнявам мой авторски песни – автор ли съм или изпълнител?

Вие сте и автор, и изпълнител, извършвайки две различни дейности. Дори и да не свирите песните си, когато ги създадете, те са вече ваш авторски труд. Вие имате правото да позволявате изпълнението и записа им или да ги изпълнявате сам. Изпълнявайки песните си, вие сте и изпълнител, притежател на сродни права. Вие нямате нужда да вземете разрешение за изпълнение от самия себе си и можете да изпълнявате произведението си по право, което вид използване няма общо със съществуващите ви авторски права.

Вие притежавате авторски и сродни права, независимо едни от други.

3. Как се уреждат авторските права при кавърверсиите?

За да изпълнените чужда песен наживо, трябва да имате разрешението от авторите (не и изпълнителите) на произведението, или ако са прехвърлени изключителни права – от продуцентите. Тъй като взимането на разрешение за всяко изпълнение е невъзможно, авторът получава своето възнаграждение от Организация за колективно управление на права (в България – Музикаутор). Заведението или организаторът на концерта, сключило договор с дружеството, трябва да обяви плейлист на изпълнените песни и по него Музикаутор да изплати на всеки автор дължимото. Авторът все пак може да забрани изрично произведението му да бъде изпълнявано от конкретен изпълнител, на конкретно събитие и др.

Ако издадете звукозапис на кавърверсията, ставате автор на „преработка”, но отново е необходимо да имате разрешение на авторите и да сте ги обозначили на материалния носител (диска) или по някакъв друг начин  като автори. Най-добре е съгласието на авторите да бъде в писмен вид.

4. Използвам семпъл от друга песен, но моето крайно произведение е различно. Трябва ли ми разрешение от някого?

Ако семпълът е от произведение с изтекли авторски права или неясен автор (фолклорно произведение), не трябва да получавате разрешение. В случая с фолклорните произведения, обаче, трябва да внимавате,  вашето произведение да не накърнява имиджа на страната и фолклора ни, в противен случай държавата може да се намеси като правоносител и да забрани разпространение на произведението.

Ако използвате семпли от произведение, с непогасени авторски и сродни права, то трябва да имате разрешението на авторите, на изпълнителите, чиито изпълнения са записани, както и на продуцентите на звукозаписа.Често позволение може да се вземе за всички права единствено от продуцента, тъй като на него те са му били предоставени от автора и изпълнителя.

За изпълнение на живо в заведение (в DJ-сет) не е нужно разрешение, тъй като собствениците на заведението следва да са сключили договор с ОКУП, както и самият DJ да е заплатил такса за дейността си. По този начин дължимото на създателите на оргиналното произведение се изплаща чрез ОКУП.

Ако произведението, съдържащо чужд семпъл бъде издадено, разрешението е задължително. В противен случай могат да последват съдебни спорове за възникнали загуби за притежателите на права над оригиналния запис.

5. Мое живо изпълнение на публично събитие/обществено място се предава по телевизията в новинарска емисия или обзорно предаване. Имам ли право на възнаграждение за това?

Не. За целите на отразяване на актуални събития в новинарски емисии, запис за целите на телевизията, обзорни предавания и коментари на събитията, не се изисква разрешение или възнаграждение от и на автори, излълнители и продуценти.

6. Трябва ли да стана член на МУЗИКАУТОР и ПРОФОН, за да получавам отчисления от публично използване?

По закон това не е задължително. Организациите за колективно управление на права за задължени да управравляват правата на автори и изпълнители, независимо дали те са техни членове или не. Ако сте член, можете да вземате участие в Общи събрания и да имате глас в решения, вземани от управата на дружествата.

Независимо обаче, дали сте член на дадено дружество или не, вие следва да го снабдявате с информация, когато издадете нова песен, когато имате участие някъде, откъдето трябва то да събере и разпредели средства, както и редовно да се свързвате с него и да получавате дължимите ви суми. В противен случай дружеството трудно ще събере средства, ако не знае, че дадена песен е именно ваша, или ако не получи информация, че музиката ви ще се изпълнява някъде публично, например на голям рок концерт. А ако не се явявате редовно, за да ви се исплащат дължимите суми, те могат да се разпределят по други правопритежатели и да загубите възнаграждението си.

7. Ще свирим в едно заведение и ни предлагат да подпишем декларация, че авторските права са уредени, тъй като ще ни платят  от заведението. Трябва ли да я подпишем?

По закон такава декларация е възможна, но имайте предвид, че това означава, че се отказвате от отчисления за авторски права за вашите произведения. Можете да го направите, ако наистина получите допълнителни средства за авторски права и ако не свирите нито едно чуждо парче, тъй като с авторските права на неговите автори вие нямате правомощия да се разпореждате.

Понякога недобросъвестни ползватели заявяват, че на техни събития са се свирили само произведенията, за които имат такива декларации и претендират, че не трябва да изплащат средства на ОКУП изобщо за дадено събитите.

8. Аз искам да подарявам,  да предоставям за свободно сваляне музиката си.  Как да го направя?

Ако искате да подарявате музиката си за постоянно, най-добре я издайте с Creative Commons лицензия. Така свободното разпространение ще е правно обосновано, но съответно ще се запазая и неотменими права като правото на авторство и име. Потребителите ви ще имат възможността да съхраняват и разпространяват файлове с ваша музика, но трябва да споменават името ви като автор.

Ако искате произведението да не се свързва с вашето име , по някакви лични съображения, просто го издайте с анонимен автор.

Ако искате да подарявате музиката си временно, съществуват много начини да направите промоция само на вашия сайт и страници в социални медии, като ограничите свободния достъп до хората, които разберат за промоцията, времето на самата промоция, или достъпа с промо-кодове, карти с линккове и пароли за даунлоуд или други.

Ползватели

9. Какво ще се случи, ако не си плащам за използването на музика в моето заведение/кафе/бар?

Ако авторските и изпълнителските права на музиката, звучаща на територията на вашето заведение, не са уредени, вие подлежите на проверки и санкции.

Проверки се извършват от служители на Министерството на културата. Те имат право да влязат във вашето заведение и да ви поискат договори за публично използване с Музикаутор, и отделно с Профон. (Двете дружества управляват различни категории права – авторски и сродни.)

Ако не предоставите нужните документи, проверяващите могат да ви наложат санкция в размер от  2000 до 20 000 лв. при първо нарушение и от 3000 до 30 000 лв. при последващо.

10. Предлагат ми да подпиша договор и от трето дружество ЕАЗИПА. Трябва ли да имам договор и с тях?

ЕАЗИПА не е законосъобразна организация за управление на авторски и сродни права и няма право да представлява автори и изпълнители, като събира възнаграждения за публично използване. Тази организация няма  правомощията и задълженията на ОКУП.

Единствените признати по закон организации за колективно управление на права в сверата на музикални авторски и сродни права са Музикаутор  и Профон.

 11. Трябва ли заведенията да плащат такса на ОКУП, ако пускат радио?

Да, трябва. Независимо, че те пускат музиката си от радио, което вече е платило за авторски и сродни права, те реализират печалба от дейността си, в която фоновата музика е важен компонент. Това представлява друго поредно използване, а по закон авторите и изпълнителите „имат право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид.”

 12. Какви са таксите и от какво зависи колко трябва да платя за авторски и сродни права?

Всички актуални условия за публично използване на музика се публикуват на сайтовете на двете ОКУП, отговарящи за тези права – Музикаутор и Профон.

Таксите зависят от множество параметри като  брой места в заведението,  членуване в професионални  асоциации  като БХРА, например, за чиито членове има договорени отстъпки и др.

На сайтовете на ОКУП можете да намерите актуални цени, както и калкулатори за конкретно запитване.

АВТОР: Радо Михов

управление на авторски и сродни права

Етикети: , , , , , , , , , , , , ,