CREATIVE COMMONS ЛИЦЕНЗИЯ

3

Освен чрез гарантираните от закона права, автори,  изпълнители и продуценти могат да регламентират използването на произведенията им по един алтернативен начин. Това са така наречените Creative Commons лицензии.

Те представляват вид всепризнат тип договореност, според която някои авторски и сродни права могат да се ограничат по желание на самия правопритежател. Разпространяването на произведение под тази лицензия не противоречи на съществуващите правни норми и е напълно легално.

Правопритежателите могат  да се откажат от някои имуществени права, които им принадлежат, по свои убеждения, с цел да популяризират музиката си или от друга лична подбуда.

Развитието на Creative commons концентрира контрола на авторските и сродните права в самите автори и изпълнители, тъй като произведения с такава лицензия не се управляват от Организации за колективно управление на права, за тях не се сключват и договори, стига условията по самата Creative commons лицензия да се спазят.

Възможните комбинации от позволено и забранено използване са следните:

Признание – Позволява се копирането, разпространението, показването и изпълнението, но само ако се спомене кой е автора;

Некомерсиално – Позволява се копирането, разпространението, показването и изпълнението, но само за некомерсиални цели;

Без производни – Позволява се копирането, разпространението, показването и изпълнението само на точни копия, без право на преработка (семплиране, миксиране и др.)

Споделяне на споделеното – Позволява се копирането, разпространението, показването и изпълнението на произведението и на негови преработки, стига и те да са свободно споделени.

Тези възможности се комбинират свободно, като, съгласно закона, първата е задължителна, защото правото на авторство е неотчуждаемо и неотменимо. Последните две се изключват взаимно, тъй като едната позволява промяна на произведението, другата не. Затова те могат да се изберат поотделно.

Чрез комбинирането им се образуват следните смесени лицензии (изт. Wikipedia):

  • Само признание (by)
  • Признание и без производни (by-nd)
  • Признание и споделяне на споделеното (by-sa)
  • Признание и некомерсиално (by-nc)
  • Признание, некомерсиално и без производни (by-nc-nd)
  • Признание, некомерсиално и споделяне (by-nc-sa)

Съществува много голям набор от съдържание с Creative Commons лицензия в интернет. Това дава възможност на финансово затруднени автори да използват такова за проектите си, без да се налага да плащат нещо, но само срещу признание на автора. Особено полезно е намирането на банки със звуци, плъгини и др.

Лесен и удобен начин за търсене на съдържание под Creative Commons лицензия е приложението за търсене на сайта:

http://search.creativecommons.org/

На него могат да се търсят снимки, музика, видео и други медийни продукти в базата данни на сайтове като: Flickr, Soundcloud, Youtube и др., както и чрез интернет търсачката google.com на едно място.

Още информация: http://creativecommons.com

АВТОР: Радо Михов

Етикети: , , , , , , , , , ,