Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха споразумение относно колективното управление на авторски права

лицензиране на праваНа 5 ноември 2013 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха съгласие по текста на директива относно колективното управление на авторските и сродните им права и мулти-териториално лицензиране на права върху музикални произведения за онлайн приложения в рамките на вътрешния пазар, предложен от Европейската комисия.

Новите правила имат за цел да стимулира създаването на общоевропейски онлайн музикални услуги за потребителите и да гарантират, че правата на творците са по-добре защитени и техните възнаграждения се изплащат по-бързо. Проектът на директивата  налага по-голяма прозрачност и по-добро управление на организациите за колективно управление. Основните елементи в проекта за директива са :

  • Равен достъп до пазарите за всички репертоари.

Според проекта, доставчиците на услуги ще получат лицензи от колективни организации за управление, действащи в границите на ЕС, вместо да се налага да се ангажират с отделни организации във всяка държава-членка на ЕС. По-малките и по-малко популярни репертоари ще имат достъп до пазарите, като се изисква колективните организации за управление да издават лицензи при същите условия както за всички репертоари.

  • Своевременно възнаграждение.

Европейският парламент подчерта важността на защитата на авторските права и гарантира, че авторските възнаграждения ще се изплащат навреме. Договореният текст предвижда възнагражденията да бъдат разпределени на творците възможно най-бързо и не по-късно от девет месеца, считано от края на финансовата година в която приходите от права се събират.

  • По-добра защита на правата на творците.

Притежателите на права ще имат думата при вземането на решенията за управление на техните права и свободен избор на организация за колективно управление. В допълнение, притежателите на права ще могат да издават лицензи за нетърговски цели.

Гласуването на текста в  комисията по правни въпроси е насрочено за 26 ноември, a  Европейският парламент се очаква да го гласува през февруари 2014 година.

Източник: Европейски парламент

Етикети: , , , , , , ,