ФИЛМАУТОР

Официален интернет адрес на Филмаутор : http://www.filmautor.org/

ФИЛМАУТОР е българската организация за колективно управление на авторски и сродни права върху аудиовизуални произведения.

Създаденa е през 1993г, за да управлява авторски права върху филми и други аудиовизуални произведения. По-късно, с изменение на устава през 2000г., членове на ФИЛМАУТОР вече могат да бъдат и продуцентите на тези произведения и сдружението започва да управлява и сродни на авторските права.

Организацията е член на CISAC – Международната конфедерация на Дружествата на автори и композитори.

През 2011г на сдружение ФИЛМАУТОР е издадено удостоверение за регистрация на дейност по колективно управление на права (http://www.filmautor.org/Novini/5-FILMAUTOR-POLUChI-UDOSTOVERENIE-ZA-REGISTRATsIYa-OT-MINISTERSTVO-NA-KULTURATA) на следните категории права:

 • възпроизвеждане на филми и други аудиовизуални произведения  /чл.18, ал.2, т.1  от ЗАПСП/
 •  разпространение на копия и записи, съдържащи такива произведения /чл.18, ал.2, т.2  от ЗАПСП/
 • публично изпълнение  на такива произведения /чл.18, ал.2, т.3  от ЗАПСП/
 •  излъчване на такива произведения по безжичен път  /чл. 18, ал.2, т.4   от ЗАПСП/
 • предаване и препредаване на такива произведения и техни записи по кабел  или друга електронна съобщителна мрежа /чл.18, ал.2, т.5, чл. 90а, ал. 1, т. 4 от ЗАПСП/
 •  предлагане по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до такива произведения по начин, позволяващ  този достъп да  бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях /чл.18, ал.2, т.10  от ЗАПСП/
 •  превеждане на такива произведения  /чл.18, ал.2, т.7 от ЗАПСП/
 • преработка на такива произведения и синхронизирането им с други произведения / чл.18,ал.2,т.8 от ЗАПСП/
 • внос и износ на копия, съдържащи такива произведения от и в трети държави / чл.18, ал.2, т.11 от ЗАПСП/
 • разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на нейни         членове за възпроизвеждане на произведения и записи от физически лица за лично ползване /чл.26, ал.1,изр.първо и ал.8 от ЗАПСП

Във ФИЛМАУТОР към 25.03.2013г. членуват общо 1503:

–          режисьори,

–          сценаристи,

–          оператори,

–          художник-постановчици,

–          аниматори

–          продуценти на аудиовизуални произведения.

ФИЛМАУТОР има договори за взаимно представителство с 27 сродни организации за колективно управление на права.

Списък на организациите, с които организацията  има сключен договор за взаимно представителтво:

http://www.filmautor.org/assets/normativna_baza/spisyk_srodni_organizacii.pdf

Автор

Ако сте автор и искате да бъдете член на ФИЛМАУТОР, можете да се запознаете с различните видове договори, според това дали сте продуцент, автор или наследник на следния адрес: http://www.filmautor.org/Chlenstvo.  Тук е достъпен и уставът и правилникът на дружеството, а също и самата декларация за репертоара, за които авторът предоставя на ФИЛМАУТОР права за управление съгласно договор за членство.

Ползвател

Ако сте ползвател, то на следния адрес http://www.filmautor.org/Polzvateli може да се запознаете с различните тарифи за използване на произведения от репертоара на ФИЛМАУТОР.

Изключени произведения:

http://www.filmautor.org/assets/spisaci/izkliucheni_proizvedeniq.pdf

Ако дадено лице не иска някоя от организациите за колективно управление на права да получава и разпределя суми за неговите произведения, то това лице трябва да заяви писмено това свое желание. Този отказ може да се отнася за всички произведения на съответния правоносител или само за някои от тях, както и за някои или всички действия по използване (чл. 40ал. 4 от ЗАПСП).

Авторите, които са изразили несъгласие да бъдат представлявани от ФИЛМАУТОР към 31 август 2013г са двама, както можете да видите от горепосочения линк. Посочени са заглавията на произведенията както и самите действия по използване, за които се отнася този отказ.

Отчет на управителния съвет на ФИЛМАУТОР за 2012г можете да намерите на следния адрес http://www.filmautor.org/assets/otcheti_FA/otchet_2012.pdf

От него става ясно, че 90,06% от сумата авторски възнаграждения, събрана от дружеството през 2012г. е получена от БНТ. Останалите 9,94% от приходите са от ползватели, като ВТК, СКАТ, БТВ медиа груп и други, а също и от чужбина.

От цялата получена от БНТ сума за 2012г. към 15.03.2013г. на авторите са изплатени 63,03% от сумата, предназначена за разпределение.

Списъците с непотърсените авторски възнаграждения по години можете да видите на следния интернет адрес:

http://www.filmautor.org/Stanovishta

Ръководство на организацията 2013г:

Мария Палаурова-Чолакова – изпълнителен директор

Състав на Управителния съвет:

 • Михаил Мелтев  – председател
 • “Адела Медия 99”  ЕООД, представлява се от Адела Пеева – зам. председател
 • „Булфилм“ ЕООД, предствлява се от Нина Алтъпармакова
 • Пенчо Кунчев
 • Венец Димитров
 • Людмил Христов
 • Влади Киров
 • Емил Пенев
 • Константин Буров

Автор: Димитрина Папагалска

Етикети: ,