ТЕАТЕРАУТОР

ТЕАТЕРАУТОРОфициален интернет адрес на ТЕАТЕРАУТОР: София, ул. „Княз Борис 1“ №54

ТЕАТЕРАУТОР е дружество на авторите на сценични произведения за управление на авторски права.

Категориите права, за които организацията е упълномощена да извършва своята дейност е авторски права за сценични произведения.

Организацията може да упражнява своята дейност по отношение на следните начини на използване на сценични произведения:

  • за публично представяне на драматични  и музикално-драматични произведения / чл.18, ал.2, т.3  от ЗАПСП/
  • за разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на нейни членове за възпроизвеждане на произведения от физически лица за лично ползване /чл.26, ал.1,изр.първо и ал.8 от ЗАПСП/

Ръководство на организацията:

  • Петър Димитров Маринков – председател на УС
  • Панчо Борисов Панчев – зам. председател на УС
  • Майя Василева Илиева – директор

Тел. 02 954 98 22 факс: 953 16 97;

e-mail: teautor@nullbgnet.bg

Сродни чуждестранни организации

1. ЛАТГА-А Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Литва / Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване
2. САБАМ Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Белгия / Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване
3. АГАДУ Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Уругвай Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване, частно копиране
4. НСИП Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Република Беларус / Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване, частно копиране
5. ССА Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Швейцария и Лихтенщайн/ Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване, частно копиране
6. АРМАУТОР Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Армения / Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване
7. РАО Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Руска Федерация/ Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване
8. ЗАИКС Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Полша / Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване
9. SACD Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Франция, Канада, Люксембург, Монако / Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване, частно копиране
10. СИАЕ Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Италия, град Ватикана, Република Сан Марино/ Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване
11. СОПЕ Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Гърция/ Република България Публично представяне, излъчване.
12. Португалско дружество на авторите Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Португалия, Азорски архипелаг, о-в Мадейра/ Република България Публично представяне, излъчване.
13.

 

SGAE Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Кралство Испания/ Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване
14. АККА Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Латвия / Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване
15. УАКАРР Драматични и музикално-драматични произведения 1 година с клауза за автоматично продължаване за нови едногодишни периоди Украйна / Република България Публично представяне, излъчване, кабелно препредаване

Допълнителна информация във връзка с дружеството ТЕАТЕРАУТОР може да откриете на посочения линк.

Автор: Димитрина Папагалска

 

Етикети: ,