РЕПРО БГ

Официален интернет адрес: не е наличен

РЕПРО БГ е сдружение за колективно управление на права. Категорията права, които тази организация управлява е правото на компенсационно възнаграждение.

Според ЗАПСП, чл26, ал.1 т. 2. право на компенсационно възнаграждение имат и авторите и издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези произведения се възпроизвеждат по репрографски начин за лично използване, при условията на чл. 25, ал. 1, т. 1.

Според регистъра на Министерство на културата РЕПРО БГ може да събира компенсационно възнаграждение в следните два случая:

 1. Когато компенсационното възнаграждение се дължи за възпроизвеждане с нетърговска цел на отпечатани произведения върху хартия или друг подобен материал, чрез репрографиране или друг способ, осигуряващ подобен резултат. (чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП).
 2. При отдаване в заем на литературни произведения или екземпляри от носители, които ги съдържат. (чл. 22 а, ал 2 от ЗАПСП)

РЕПРО БГ може да събира тези компенсационни възнаграждения за следните два вида произведения:

 1. Отпечатани произведения
 2. Литературни произведения

Членовете на изборните органи на управление на РЕПРО БГ са:

 • Сдружение „Асоциация българска книга”
 • Сдружение „Съюз на българските писатели”
 • Сдружение „Сдружение на българските писатели”
 • Сдружение „Асоциация на писателите”

Как се разпределят събраните компенсационни възангарждения?

Преди да бъдат разпределени събраните компенсационни възнаграждения между носителите на права, 30 на сто от събраната сума се отчислява и превежда по сметката на Национален фонд „Култура“. РЕПРО БГ разпределя останалата сума между отделните категории носители на права, свои членове, по следния начин:

 • 50 на сто – за авторите;
 • 50 на сто – за издателите.

Национален Фонд „Култура“ e българската организация, която подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.Ръководният орган на Национален фонд “Култура” е Управителен съвет, чийто председател е Министърът на културата.

Повече информация можете да намерите на: http://ncf.bg/?page_id=204

Ръководство на организацията:

 • Йордан Цветанов Антов, председател на управителния съвет

Автор: Димитрина Папагалска

Етикети: ,