ПРОФОН

Устав на ПРОФОН

Официален интернет адрес на ПРОФОН: http://www.prophon.org/

ПРОФОН е сдружение с нестопанска цел, лицензиращо публичното използване на музика в България. ПРОФОН лицензира следните основни видове използване на музика: радио- и телевизионно излъчване, излъчване на музика в Интернет – симулкастинг и уебкастинг, препредаване (чрез кабел и сателит), публично изпълнение.

На сдружение ПРОФОН е издадено удостоверение за регистрация на дейност по колективно управление на права (http://prophon.org/files/44apbUdostoverenie%20MK.pdf) на следните категории права:

  • възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения /чл.76,ал.1,т.1 и чл.86, ал.1,т.1  от ЗАПСП/
  •  публично изпълнение на такива записи /чл.76,ал.1,т.2 и чл.86, ал.1,т.3 от ЗАПСП/
  •  излъчване на такива записи по безжичен път /чл.76,ал.1,т.2 и чл.86,ал.1,т.3 от ЗАПСП/
  •  предаване и препредаване на такива записи по кабел или друга електронна съобщителна мрежа /чл.76, ал.1,т.2 и чл.86, ал.1, т.3 от ЗАПСП/
  • предлагане по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на  достъп  на неограничен брой  лица до такива записи по начин, позволяващ  този достъп да  бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях /чл.76, ал.1, т.3 и чл.86, ал.1, т. 4 от ЗАПСП/
  •  разпределяне на компенсационни възнаграждения, дължими на нейни членове за възпроизвеждане на произведения от физически лица за лично ползване /чл.26, ал.1, изр.първо и ал.8 от ЗАПСП/

Профон представлява звукозаписите и на компании като Sony Music Entertainment, Universal Music Group, Warner Music Group и EMI

Профон представлява и над 25 000 независими чужди издатели, както и 181 български изпълнители, групи, музикални компании и продуцентски къщи.

Членове

Артистите – изпълнители и/или продуцентите на звукозаписи, които искат да бъдат членове на ПРОФОН, могат да се запознаят със самата процедура на следния интернет адрес http://prophon.org/bg/members/2. Годишният членски внос е 50лв.

ПРОФОН изплаща отчисления и на нечленове – тоест всеки продуцент или изпълнител, чието парче е било излъчено в ефира в България и съответните медии са представили коректен отчет за това, ще получи необходимото възнаграждение, ако се обърне към ПРОФОН.

Списък на авторите, забранили на ПРОФОН да управлява техните права: http://prophon.org/files/53cpblist_pravonositeli_0113.pdf

Ползватели

На сайта на организацията ясно са обособени три категории – публично изпълнение, медии и препредаване. Според това, какъв лиценз Ви е необходим, можете да се запознаете с тарифите на следните адреси:

Одобрени от министерството на културата тарифи за публично изпълнение: http://prophon.org/files/26cpbTARIFF_PROPHON_Public_Performance.pdf

Одобрени от министерството на културата тарифи за различните медии: http://prophon.org/bg/users/1

Одобрени от министерството на културата тарифи за  препредаване: http://prophon.org/files/25cpbTariff_Retrasmission.pdf

Единственият каталог, за който ПРОФОН не събира и не изплаща възнаграждения е този на „Пайнер” ООД.

Годишен финансов отчет на ПРОФОН за 2012г можете да намерите на следния адрес: http://prophon.org/files/79apbFS’2012_Prophon%20US.pdf

Организацията е приключила успешно разпределението на 3 681 049,13 лв. събрани възнаграждения, съотносими към 2011 г.

Ръководство на организацията:

Дейността на ПРОФОН се ръководи от Общо събрание (173 членове към февруари 2012г. – артисти-изпълнители и музикални продуценти) и избран от Общото събрание Управителен съвет.

Управителен съвет

Квота „Продуцентски интерес“

Категория продуценти по обем:

Юнивърсъл Мюзик България ЕООД – с представител Станислав Захариев

Вирджиния Рекърдс ЕООД – с представител Станислава Армутлиева

Орфей Мюзик ЕООД – с представител Кирил Величков

Категория продуценти по избор:

Гега Ню ООД – с представител Юлияна Маринова

Квота „Изпълнителски интерес“

Калин Вельов

Емил Димитров – син

Ем Ай Продакшънс ЕООД – с представител Мария Илиева

ЕТ Продуцентска компания – Звуков реактор – Константин Марков

Квота „Балансиран интерес“

Росен Стоев (DJ Rossko)

Контролен съвет

Данаил Милев

Мега Музика ЕООД – с представител Дора Хемплер

Мюзик Клиник Рекърдс ООД

Автор: Димитрина Папагалска

Етикети: , , , ,