Близо 3.7 милиона лева, изплатени възнаграждения от ПРОФОН

изплатени възнагражденияЗа 2011 г. дружеството за колективно управление на сродни права в музиката ПРОФОН е изплатило почти 3.7 милиона лева на продуценти и изпълнители в страната и чужбина. Това стана ясно по време на общото събрание на организацията, провело се на 8 май. Отчетената сума прави изминалата година рекордна по отношение на изплатени възнаграждения.

Постигнатият успех се дължи на добрата комуникация с правоносителите, на ритмичната дейност на специализираната администрация в направление „Разпределение”, както и на активната дейност за сключване на реципрочни договори с еквивалентни на ПРОФОН дружества в чужбина, и тяхното ефективно изпълнение. За постигнатите добри резултати принос има и гъвкавата политика на ПРОФОН в страната, последен пример за която е решение от март тази година, за прилагане на отстъпка към действащите тарифи на сдружението за музикални телевизии с обем на музиката в общото програмно време над 60%, при сключване на дългосрочно споразумение със сдружението за уреждане на сродните права.

Сред другите отчетени успехи е и докладът на независимия одит за финансовата 2011г, който е завършил без сериозни забележки и с положителна оценка за финансово-счетоводната дейност на ПРОФОН.

Броят на членовете на ПРОФОН нарастна с още 8 члена, които бяха приети на Общото събрание, и сега членската маса на дружеството наброява 181 души.

Източник: ПРОФОН