Авторскоправно законодателство 2012 – годишна конференция

авторскоправно законодателствоТрир, 10-11 май 2012

На конференцията за авторскоправно законодателство ще бъде анализирана засилващата се роля на Европейския съд в тълкуването на Закона за авторски права в ЕС и ще предостави на практиците в сферата на интелектуалната собственост, задълбочен анализ на знакови съдебни решения в сферата на авторското право и сродните му права.

Ключови теми

       Изчерпване на авторските права
       Взаимоосвързаност на законите за авторско право и конкуренция

       Изключения и ограничения в Директивата за информационното общество (2001/29), включително справедливи обезщетения за възпроизвеждане, копиране за лично ползване и възнаграждебия на авторите за публично заемане
       Концепцията за комуникация с обществеността

       Понятието оригиналност и обхвата на изключението за целта ма обществената сигурност: Европейски съд, Maria-Ewa Painer
       Бъдещето на ексклузивните лицензионни договори и достъпността на радиоразпръскването
       Авторските права срещу защитата на личната неприкосновеност в областта на електронните комуникации: отговорността на интернет доставчиците.

Език: английски, немски
Организатор: Florence Hartmann-Vareilles, ERA

Целта на Академията по европейско право (ERA) е да насърчава разбирането и най-добрите практики в областта на правото на ЕС чрез предоставяне на обучение и форум за дискусии и обмен на практикуващите юристи от цяла Европа. Организацията предлага конференции, семинари, курсове за професионално обучение и тематични дебати, разработени за всички практикуващи юристи, в различни области от правото на ЕС

За повече подробности и онлайн записване: ERA

Етикети: ,