България спира участието си в АКТА

АКТАИзявление на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по отношение на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането АКТА от 14.02.2012г.

В качеството си на министър на икономиката, енергетиката и туризма и вносител на решението от 16 ноември 2011 г. за одобряване подписването на АКТА от българския посланик в Токио, съм длъжен да ви информирам за решението и за предложението, което ще дам на утрешното заседание на Министерски съвет. Внасям в МС предложение за спиране на процедурата по сключване от страна на Р България на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането. Министърът на външните работи и аз ще координираме позицията на българската държава със страните–членки и институциите на ЕС относно формулирането на обща позиция по Споразумението АКТА. Казано с прости думи, по същество се спира участието на Р България в това споразумение. Това означава, че България няма да предприема никакви действия по АКТА, включително внасяне за ратификация, до изграждане на единна позиция на страните – членки като цяло.

В разгорялата се през последните дни дискусия, стана ясно, че българското общество не е готово да приеме механизми, които създават съмнения за посегателства срещу свободата на изразяване и свободата в интернет. Казвам съмнения, а не възможности. Защото дори съмненията са достатъчна причина един акт да не бъде добре приет от обществото. Дори намеците, че един подобен международен документ може да се окаже трамплин за полицейщина, вредят на България, на доброто име, на гражданското общество и дават лоша оценка за политическата система у нас. Независимо колко са основателни или не, ние не можем да даваме дори повод за такива съмнения.

През последните дни започна трескаво издирване и с помощта на медиите, което е в реда на нещата, на това кой е виновен, за да се окаже България набързо съгласна с подобно споразумение. Първо, искам да подчертая, че всичко това не се е случило набързо, защото процесът започва по предложение на Япония през 2006 г. На 23.10. 2007 г. Европейската комисия разпространява проект на мандат за преговори, който трябва да бъде одобрен от Съвета на Европейския съюз. Три дни по-късно, на 26 октомври 2007 г. Европейската комисия представя мандата в Комитета по търговска политика към Съвета на Европейския съюз, със санкцията на тогавашното ръководство на Министерството на икономиката и енергетиката. На 30.11.2007 г. МИЕ се обръща към Министерството на културата за становище, защото са водещо ведомство в Група 18, засягаща политиката в областта на културата, аудиовизията, закрилата на интелектуалната и индустриална собственост към Съвета по европейските въпроси в България. На 12.12.2007 г. мандатът е гледан в работна група „Интелектуална собственост“ към Съвета по европейските въпроси в България. Там е имало подробна дискусия. В края на февруари 2008 г. от Министерството на културата е изготвена рамкова позиция за одобрение на мандата на Европейската комисия. На 26 март 2008 г. изтича мълчаливата процедура на съгласувания между страните мандат за преговори. На 14 април 2008 г. решението за одобряване на мандата за Европейската комисия е прието формално от Съвета на Европейския съюз, с участието на български министър. От българска страна е участвал министър Нихат Кабил. Юни 2008 г. Европейският съюз официално се включва в преговорите по АКТА. По принцип от юни 2006 г. до октомври 2010 г. са проведени 11 кръга преговори. Държавите-членки бяха информирани устно и писмено, чрез Комитета за търговска политика на Съвета на Европейския съюз. В хода на обсъжданията разпоредбите на АКТА са разглеждани и съгласувани по отделните глави и от Министерството на културата, и от Министерството на правосъдието, и от Патентно ведомство, и от МИЕТ. Текстът е парафиран на 25 ноември 2010 г. АКТА беше предмет на обсъждане и на няколко публични обсъждания в Европейския парламент, който на 24 ноември 2010 г. излезе с резолюция в подкрепа на споразумението. От 2010 г. документът е публикуван на сайта на Европейската комисия на всички езици, включително и на български. Това мисля, че е изчерпателният отговор на тема колко на бързо и колко „потайно“ е минавало съгласуването на документа. Сега е редно да кажа няколко думи и по темата кой е виновен? Не е в стила ми поименно да изброявам, в рамките на тези години, кой е бил министър на икономиката, на културата, на правосъдието, на земеделието? От кои политически сили сме имали представители в Европейския парламент, как са гласували, кой е бил еврокомисар и дали е реагирал? Мисля че всичко това, днес няма значение, защото за всички сега е по-удобна позата на обвинители, които набързо са забравили доскорошното си битие.

В рамките на българската политическа традиция не очаквам никой да поеме т.нар. вина за присъединяването ни към АКТА. Затова мога спокойно да заявя пред вас днес, че аз поемам отговорността. На 16 ноември 2011 г. Министерски съвет одобри решенията на Съвета на Европейския съюз за подписване и одобряване на АКТА. То бе съгласувано с всички министерства, а аз бях вносител на окончателното споразумение за одобрение. Смятам че подцених въпроса и не се проведе в рамките на Министерски съвет, по моя вина, достатъчно широка дискусия. Казвам всичко това, защото трябва да е ясно, че част от политиката в България трябва да е и носенето на отговорност. Именно за това точно аз и ръководеното от мен министерство ще внесем предложението, за което ви казах в началото. Добре е това да чуят и всички онези, които се опитват да тичат пред вятъра, забравяйки доскорошните си отговорности по темата, в опит да извлекат политически дивиденти и да се представят за борци за граждански права. Без да се оправдавам, искам да припомня, че от самото начало твърдя, че съм песимист по отношение на регулация, която чрез санкции, а не чрез пазарни методи, се опитва да защити една индустрия, която не е успяла да се адаптира в цифровата ера. Никога едни авторски права не може и не бива да бъдат поставяни над общочовешки права. Мисля, че с днешна дата става много по-ясна репликата ми, че страната ни е подписала в Токио под условие. Премиерът показа диалогичност като прие още в началото представители на протестиращите и стана инициатор на настоящите ни действия. Аз участвах в изслушване пред три парламентарни комисии в присъствието на всички заинтересовани страни. Ето днес, чувате предложението, което вече съгласувах с министър-председателя и ще внеса в Министерски съвет, което да бъде подписано с истинско мастило. Сигурен съм, че ако Министерски съвет приеме това предложение, премиерът Борисов ще има волята и самочувствието да защити в Брюксел автентичната българска позиция.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Етикети: ,