IP Bulgaria стана член на Българска Уеб Асоциация

 Това се случи с решение на Управителния съвет на асоциацията от началото на месец юни 2011 г.

IP BulgariaЧаст от компанията IP Bulgaria са:  Националният портал за интелектуалната собственост ipbulgaria.bg, сайтът за авторско право CopyRights.BG, Издателство IP Bulgaria и Наградата на IP Bulgaria.

Националният портал за интелектуална собственост ipbulgaria.bg е уеб-базирано пространство в България за обмен на актуална информация и осъществяване на дискусии в сферата на интелектуалната собственост.

Сайтът за авторско право CopyRights.BG предлага пълна информация за авторско право, достъп до публикации свързани с авторскоправните обекти и същевременно възможност на всички да публикуват в сайта материали, с които да представяте своята гледна точка върху авторскоправни проблеми, да изразяват мнение относно актуални събития и всякаква информация за авторско право, която представлява интерес за тях.

Издателство IPBulgaria е първото в страната специализирано в областта на интелектуалната собственост – авторските и сродни права; индустриалната собственост – търговски марки, сертификатни марки, колективни марки, географски означения, изобретения, патенти, полезни модели, нови сортове растения и породи животни, промишлен дизайн, топология на интегралните схеми.

С присъединяването си към БУА IPBulgaria декларира готовността си да защитава все по-активно интелектуалната собственост в уеб пространството в България.

Подробна информация за компания IP Bulgaria  може да видите на:

 www.ipbulgaria.com
www.copyrights.bg
http://ipbulgaria.eu/
http://ipaward.info/

http://bwa.bg/bg/Members/Members-List/IP-Bulgaria.html