България не е между наблюдаваните държави в Специален доклад 301 за 2011 година

Специален доклад 301 представлява годишен преглед на глобалното състояние на закрилата на правата на интелектуална собственост. Докладът отразява административното поддържане и насърчаване на защитата на тези права в световен мащаб. Докладът идентифицира широк кръг от въпроси свързани с нарушаване на правата на американски правоносители, и най- вече интернет пиратството в държави като Китай, Русия, Канада Испания, Италия. С публикуването на докладът, търговското министерство на САЩ приканва всички държави попаднали в „приоритетния списък” и в „списъка за наблюдение” да разработят план за действие с цел отстраняването на въпросните държави, които са търговски партньори на САЩ от списъците за наблюдение.

В „приоритетния списък” попада Русия за 14-а година подред и Китай 7-а година подред. Заедно с Русия и Китай, поради изключително слабата защита на права на интелектуална собственост в списъка се нареждат Алжир, Аржентина, Канада, Чили, Индия, Индонесия, Израел, Пакистан, Тайланд и Венецуела.

В „списъка за наблюдение“ попадат Финландия, Норвегия, Гърция, Италия, Румъния.
След публикуването годишния си специален доклад за страните нарушители на правата върху интелектуалната се оказва, че за тази година България остава извън списъка.
България присъстваше в миналогодишния списък, но не и в актуалния. През февруари тази година обаче Международният алианс за интелектуална собственост препоръча през февруари на търговското министерство на САЩ страната ни да бъде включена в доклада заради информация, че ситуацията с прилагането на разпоредбите за интелектуална собственост значително се е влошила през последните години 

photoДопълнителни материали може да откриете в IPbulgria.bg.

Автор
Даниела Сапунджиева
Източник
 Full Version of the 2011 SPECIAL 301 REPORT
Priority Watch List
Watch List
Special 301 Section I
Executive Summary
 
 
 
 
 

 

 

 

Етикети: