Рекордно нисък спад на софтуерно пиратство в България, отчита проучване на Сдружението на издателите на бизнес софтуер

През 2010 г. делът на използвания нелицензиран софтуер в България е спаднал с 2 пункта, достигайки рекордно ниско за България ниво от 65%, а загубите за софтуерната индустрия в резултат на пиратството у нас възлизат на 113 милиона щ.д. (в сравнение със 115 милиона щ.д. през 2009 г.).

Това показват резултатите от осмото глобално проучване за софтуерно пиратство, направено от Сдружението на издателите на бизнес софтуер съвместно с International Data Corporation/IDC, използващ методология, включваща 182 отделни източника на данни за 116 държави и региони по света.

Според Велизар Соколов, юридически представител на СИБС „За първи път от 2006 г. насам България отчита спад на нивото на софтуерно пиратство с 2 пункта – обстоятелство, с което част от съседните нам държави не могат да се похвалят” и допълва, че „България се доближава до средния процент, отчетен за държавите от Централна и Източна Европа – 64 %, все още предстои дълъг път в достигането на нивото от 35 % за страните от Европейския съюз.”

Според Георги Дамянов, Директор на Дирекция „Авторско право и сродните му права” към Министерство на културата, положителните резултати от проучването на СИБС се дължат на „добрата работа на Министерство на културата в контекста на подписания със СИБС през месец април 2010 г. Меморандум за сътрудничество, проведените две вълни на превантивната информационна кампания на Министерството за ограничаване на софтуерното пиратство у нас и извършваните редовни административни проверки срещу дружества, за които има данни, че използват нелицензирани софтуерни продукти, в това число и срещу такива, които не са изпратили информация до Министерството относно лицензионния статус на използваните от тях компютърни програми в отговор на изпратените им разяснителни писма.

Pроучването сочи подкрепа за правата върху интелектуална собственост сред 7 от 10 анкетирани лица. Според Велизар Соколов тези резултати „за пореден път доказват необходимостта от провеждането на разяснителни кампании като продължаващата вече няколко години инициатива на СИБС „Сериозният бизнес работи с лицензиран софтуер … А вие?”.

Други важни констатации от проучването са:

Загубите от използването на пиратски софтуер в Централна и Източна Европа възлизат на 5 млрд. и 506 млн. щ.д. В световен мащаб, загубите са достигнали рекордните 59 млрд. щ.д. – почти двойно от отчетеното през 2003 г., когато е започнало проучването.

Половината от изследваните 116 географски региона имат ниво на пиратство 62% или повече, при ниво в световен аспект от 42%.

Развиващите се икономики са се превърнали в двигател на софтуерното пиратство. Нивата в развиващия се свят са 2.5 пъти по-големи от тези в развитите пазари, а загубите от използването на пиратски софтуер са повече от половината, отчетени като цяло за територията на целия свят.

Най-често цитираните предимства на лицензирания софтуер са достъпът до техническа поддръжка (88%) и защитата от хакерски и зловреден код (81%).

Сред често срещаните начини хората да бъдат въвлечени в пиратство е покупката на едно копие от компютърна програма и инсталирането му на много на брой компютри.

Значителна част от потребителите на територията на целия свят считат, че правата върху интелектуална собственост/ПИС и тяхната закрила водят до осезаеми икономически ползи: 59% в света считат, че ПИС подпомагат местните икономики, докато 61% в света считат, че ПИС създават работни места.

Според Робърт Холиман, президент на BSA „Пиратството продължава да ограничава ИТ иновациите, разкриването на нови работни места и растежа на националната икономика. Това проучване ясно показва важността от обучаването на бизнеса, представителите на държавата и крайните потребители относно рисковете от използването на пиратски софтуер и какво те могат да направят, за да го спрат“.

Автор

Даниела Сапунджиева

Източник

 http://www.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/global/05062011-idc-globalpiracystudy.aspx

Етикети: ,