Днес се чества световният ден на интелектуалната собственост

развитието на интелектуалната собственостСветовният ден на интелектуалната собственост е най-добрият повод общественото внимание да се насочи към нейното значение.

Интелектуалната собственост е термин, с който се описват идеи, изобретения, технологии, произведения на изкуството, музиката, литературата, които са нематериални, когато се създават, но придобиват стойност в материална форма като продукти. Интелектуалната собственост представлява търговско приложение на творческата мисъл. Това не е самият продукт, а идеята зад него, начинът по който тази идея се изразява.

Развитието на интелектуалната собственост е динамично и свързано с редица събития в национален и международен план.

В областта на индустриалната собственост в България се прие нова система за регистрация на промишления дизайн, нова наредба за разглеждане на спорове по закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Бяха въведени и нови такси, които се дължат за сертификатите за допълнителна закрила на защитени с патент продукти и средства, промишления дизайн, марките и географските означения.

В международен план едно от най-важните събития е, че Комисията по правни въпроси на Европейски Съюз, внесе пакет от законодателни предложения, които да улеснят условията за получаване на единна патентна закрила в рамките на евро съюза, с което ще се улесни неимоверно дейността на международните компании.

През месец април тази година в град Женева се проведе най- голямото изложение на изобретения в света, а на 19 май предстои връчване на една от най- престижните награди за изобретателите по света – наградата „Европейски изобретател на годината”, където ще могат да се видят едни от най интересните изобретения – диагностициране гените на Алцхаймер, устройство за пречистване на вода с ултравиолетови лъчи и др.

Традиционно Националният портал за интелектуална собственост http://www.ipbulgaria.bg/, обяви своето решение за тазгодишния носител на престижната награда за принос в развитието на интелектуалната собственост в България. Награденият е Матю А. Ламберти за работата му за подобряване способността на държавите от Централна и Източна Европа да разследват и наказват престъпленията, свързани с интелектуалната собственост.

В областта на авторското право се приеха промени в закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), влезнали в сила от 25. 03. 2011 г. Промените предизвикаха обществена полемика особено при изменението на разпоредбите относно възнаграждението при свободно използване на произведения закриляни от ЗАПСП. Другите важни изменения засягат, прецизирането на правната уредба, регулираща дейността на организациите за колективно управление на права, завишаване размера на предвидените глоби и имуществени санкции и въвеждането на възможност за налагане на принудителни административни мерки спрямо нарушителите на авторски права.

 Автор

Даниела Сапунджиева

Етикети: