Филми и други аудио-визуални произведения

Терминът филм означава произведение на киноизкуството, при което се възпроизвеждат движещи се образи с помощта на бързо сменящи се снимки или рисунки върху лента.

Аудио-визуални произведения

Обединяват клипове, трейлъри, аудио записи, звукови записи, мултимедийни продукти (няколко вида произведения комбинирани в единна фиксирана среда като компютърни дискове или CD-ROM). Примери за мултимедийни продукти са:интерактивни уеб страници, видео игри. Много елементи могат да бъдат комбинирани в един мултимедиен продукт- музика, фотографии, анимирани елементи, графики, софтуер и видео.

При филмите отново разграничаваме две групи права- авторски и сродни на авторското права.

Притежатели на авторско право са:

 • режисьора;
 • сценариста;
 • оператора;
 • художник-постановчика (за анимационните филми)

Притежателите на сродни права са:

 • продуцента;
 • актьорите/артистите изпълнители

Икономически права на авторите:

 • тиражирането на филма;
 • излъчването на филма по безжичен път;
 • предаването на филма по кабел или друго техническо средство;
 • преработка на филма;
 • предлагането на филма по електронен път

Икономически права на продуцента:

 • размножаване на филма;
 • публично прожектиране на филма;
 • излъчване по безжичен път на филма;
 • предаване чрез кабел или друго техническо средство на филма;
 • разрешаване на превод за дублиране и субтитриране на текста на филма;
 • предлагането на филма по електронен път;
 • внос и износ на копия от филма

ЗАПСП в чл.18а ,чл.21, чл.22 посочва някои допълнителни права на продуцента на филм и радио и телевизионните организации, които не се разглеждат в тази категория поради своята обемност.

Обикновено при създаването на филм се прилага следната практика- режисьора, сценариста и оператора сключват договор с продуцента за създаване и използване като му предоставят изключителното право да реализира горе изброените действия.

Важно е да се подчертае, че продуцента на филма дължи възнаграждение на авторите за отстъпените права.

Икономически права на актьорите/артистите изпълнители

Част от правата на актьорите се препокриват с правата на артистите изпълнители при музикалните произведения. Актьорите отстъпват на продуцента правото на:

 • публично прожектиране на записаното изпълнение;
 • излъчването по безжичен път;
 • предаването по кабел или чрез друго техническо средство;
 • възпроизвеждането му върху видео носители и тяхното разпространение;
 • озвучаването на същия език на ролята на актьора може да стане само с негово позволение;

Лицата, които изпълняват главна роля във филма имат право да:

 • получат допълнително възнаграждение като процент от прихода на продуцента (от използването на филма);
 • ако телевизионната организация продуцира филма, главните актьори имат право на възнаграждение при всяко използване на филма от тази организация.

Български телевизии

Българска национална телевизияBTVНова телевизияTV7BBTМ SАТТВ СКАТ, Канал 3, ЕврокомХерос ТВТелевизия Европа