Сценични произведения

Драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други.

Драматични произведения

Театрални постановки или произведения, които са поставят на сцена. По отношение на жанра най- популярни са комедия, трагикомедия, драма, мелодрама, трагедия.

Музикално-драматични произведения

Произведенията са предназначени за представяне на сцена с два характерни елемента – музикална и театрална част. Разграничават се опера, оперета, опера-балет и мюзикъл.

Пантомимични произведения

Театрална постановка с основни изразни средства жестове и мимики с или без музика.

Хореографски произведения

Съществена характеристика на тези произведения е хореографията или съставянето на танцови композиции. Различават се класически и модерен балет.

Притежателите на права при сценичните произведения могат да се разделят на две групи

  • притежатели на авторско право;
  • притежатели на сродни права

Притежатели на авторско право са:

  • право на либретиста;
  • право на композитора на музиката (когато сценичното произведение е и музикално)

Икономически права на либретиста и композитора:

  • възпроизвеждане и разпространение на произведението;
  • публично представяне на произведението;
  • преработка на произведението

Авторите на сценични произведения имат право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението, както и за всяко поредно използване.

Икономически права на режисьора и изпълнителя/ите са аналогични с тези на музикалните произведения.

Театри в България

[xa_acc style=“xa-style1″ ][xa_slide title=“Колективно управление на права върху драматични произведения“ icon=“check“]

Колективното управление на права върху драматични произведения е най- типичния пример за един тип частично колективно управление, а именно представителството.

Тази форма е първоначално развита от френското дружество SAСD. Авторите са информирали сдружението и чрез него театрите за тарифите на възнагражденията, на базата на която те са били готови да водят преговори за използване на техните драматични или драматико – музикални произведения. След това, следвайки тези общи договорни условия, са били сключвани отделни договори и генералното представителство на SACD е събирало и разпределяло възнагражденията на базата на специфичните договори.

Общите договори се сключват от сдружението и организациите, които представляват театрите. Договорите включват основната сума на възнагражденията. Отделните договори се сключват във всеки театър за всяко произведения, като се спазват минималните условия на приложимият договор с възможно най- добри условия. Представителите на SACD редовно наблюдават театралните произведения в тази част на страната, за която отговарят и събират възнагражденията, които незабавно се изплащат на авторите.

Организацията удържа от възнаграждението установената комисионна, която е 8-10 на сто.

SACD управлява права върху произведения, които се предават по радиото и телевизията, както и правата върху аудио-визуални произведения.

Много по-проста е системата при сключване на договори с аматьорски театри. Тук разходите от индивидуалното упражняване на права ще бъдат основателно по- високи.  По тази причина авторите са поканени да прехвърлят на организация с някои ограничения и при определени условия- правото на съответната организация да разрешава изпълнението в рамките на генералния договор сключен от Федерацията на аматьорските театри. Много от авторите предпочитат тази опростена система.

[/xa_slide][/xa_acc]