Произведения на изобразителното или приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти

Произведения на изобразителното или приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти

Произведения на изобразителното изкуство

Живопис, графика и скулптура

Линкове към изобразително изкуство он-лайн каталози на картините на Елена и  Божидар Хаджистоянови в ГАЛЕРИЯ “ ХАДЖИСТОЯНОВИ“

https://picasaweb.google.com/galhad.daniela/gzzCg?authkey=Gv1sRgCNvbjd_V2JPLsgE&feat=directlink

https://picasaweb.google.com/galhad.daniela/tEjymD?authkey=Gv1sRgCPPb8ceI_JWO9AE&feat=directlink

Произведения на приложното изкуство

Ювелирно изкуство, керамика, гравюра, мозайка, стенопис, художествено стъкло, тъкане, въобще предмети свързани с бита, резултат от изкуство. В някои държави авторско правната закрила не е приложима към произведенията на приложното изкуство. В тези страни декоративните елементи, могат да бъдат защитени като промишлен дизайн.

Народните художествени занаяти

Занаятчийските творби, ръчно тъкани текстилни изделия (килими, покривки, черги, пана за стени), дърворезба, грънци, гоблени и др.

Дизайн

Икономически права на авторите на произведения на изобразителното изкуство, на приложното изкуство и на народните художествени занаяти

  • да продават произведението еднократно или многократно;
  • правото на публично показване на произведението;
  • да предоставят оригинала за изработване на копия;
  • с прехвърляне на собствеността върху произведението се отстъпва и правото на публично показване;
  • при повторна или следваща продажба на оригинала на произведение на живописта, графиката и скулптурата чрез посредник или на публична продажба авторът има право да получи възнаграждения в размер на 5% от продажната цена (ако не е уговорено друго)

Портали за произведения на изкуството

http://www.artplostad.com/index.php

http://izkustvoto.com/

http://www.kulturanews.net/

[xa_acc style=“xa-style1″ ][xa_slide title=“Колективно управление на права при произведение на изкуството“ icon=“check“]

Колективно управление на правото при следваща продажба

Според Бернската конвенция автора или след неговата смърт лицата или институциите, овластени от националното законодателство, имат неотчуждимото право на оригиналните произведения на изкуството и на оригиналните ръкописи на писатели и композитори, и на възнаграждение при всяка следваща продажба, която следва първото прехвърляне от автора на произведението.

Правото при следваща продажба се отнася само за оригинални произведения на изкуството, а в някои държави и за оригинални ръкописи. Много рядко са случаите, когато правото при следваща продажба се разпростира до всички продажби. В повечето случаи то се прилага само при публични продажби чрез посредник. За изчисляване на възнагражденията при правото на следваща продажба могат да се използват два подхода:

  • да се изчисляват на базата на повишаване цената на произведението при всяка следваща продажба;
  • да се изчисляват на базата на продажната цена на произведението.

Определят се някои цени, под които не може да прилага правото на следваща продажба. В някои държави скалата е по- висока, отколкото в други. В някои страни то се плаща от купувача, в други от продавача.

Ролята на организациите за колективно управление става все по- важна в областта на произведения на изкуството не само с оглед на следваща продажба, но и при правата на художниците. Например репрографирането също засяга произведенията на изкуствата, където е възможно да бъдат нарушавани права на автори.

[/xa_slide][/xa_acc]