Културни индустрии и класификация

Според дефиницията на СОИС Kултурни индустрии са: „ индустрии, които са изцяло ангажирани с производството, изпълнението, излъчването, комуникацията, експозицията, разпределението и продажбата на авторско правни обекти”. Според класификацията на СОИС културните индустрии, могат да се разграничат на:

Основни Културни индустрии към които се отнасят:

Взаимозависими индустрии, които обединяват производството и продажбата на апаратура, чрез която се създават, консумират обекти на авторското право. По- точно производство и търговия с:

 •  телевизори;
 •  плейъри;
 • музикални инструменти;
 • апарати за запис;
 • фотокопирна техника;
 • компютърно оборудване;
 • електронни игри;
 • празни носители за информация

Частични индустрии. Тези индустрии частично се отнасят до защитено от авторското право обекти. Към тези индустрии се отнасят:

 • архитектура и вътрешен дизайн;
 • музеи;
 • занаяти;
 • порцелан;
 • мебели;
 • тапети и килими;
 • текстил;
 • конфекция и обувки;
 • бижутерия;
 • игри и играчки

Поддържащи индустрии. Тези индустрии са свързани с услуги, чрез които се улеснява разпространението и продажбата на обекти защитени от авторското право.

 • интернет; (допълнителна информация за авторското право в интернет може да намерите тук)
 • далекосъобщения; (закона за далекосъобщенията може да откриете на следния линк)
 • телефонни услуги;
 • транспорт;
 • търговия на едро и дребно