Актуално

Всички документи в ЕС- без превод и легализация според решение на ЕП

По-рано този месец ЕП прие нови европейски разпоредби, които ще опростят процедурите за признаване на официални документи, издадени в друга страна от Европейския съюз. Гласувано е предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз […]
Етикети: , , , , , , ,

Какво е „пародия“ – мнение на генералния адвокат във връзка с преюдициално запитване пред Европейския съд

Мнение на генералния адвокат във връзка с преюдициално запитване пред Европейския съд относно третиране на пародията в контекста на авторското право върху оригиналното произведение Преюдициалното запитване е отправено от Hof van beroep te Brussel (Белгия) на 17 април 2013 г. (Дело C-201/13). Жалбоподател е Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW. Ответници са Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana […]
Етикети: , , , , ,

Видеоклиповете на Adele, Arctic Monkeys и други изпълнители може да изчезнат от YouTube

Спор между Google и независими звукозаписни лейбъли може да доведе до свалянето от YouTube на видеоклипове на редица известни изпълнители като Adele и Arctic Monkeys. Към настоящия момент YouTube е в процес на разработване на платена абонаментна услуга, която да съществува съвместно с досегашната. Идеята изглежда много добра от гледна точка на музикалната индустрия – […]
Етикети: , , , , , , , , ,

Музикалните съкровища на България – радвам се, че ви има

Скъпи наши читатели, Признавам си, следя с огромно удоволствие всички музикални риалити формати още от първия Мюзик Айдъл. Вълнувам се кой ще спечели, радвам се, ядосвам се и задочно споря с жури и гласуващи. Настоящата публикация е кратко лично лирическо отклонение на мен, редактор в copyrights.bg. До днес не се бях престрашавала да пиша собствен […]
Етикети: , , ,

Проект за закон за изменение на Закон за авторското право и сродните му права

На 22.04.2014г. е закрита процедурата по обществено обсъждане на Закона за изменение на Закон за авторското право и сродните му права, която според порталът за обществени консултации е проведена между 08.04.2014 – 22.04.2014. Проектът е разработен с основната цел да въведе в националното законодателство изискванията на Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от […]
Етикети: , , , , , , ,

СТАНОВИЩЕ относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по преписка № КЗК-461/16.04.2014 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 8 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) по искане на Патентно ведомство за изготвяне на становище от КЗК относно Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити […]
Етикети: , , , , , , ,

Плагиати ли са Лед Цепелин?

Творчеството на една от най-успешните групи на всички времена, Лед Цепелин, не рядко е било поставяно под въпрос заради използване произведенията на други артисти без посочване на източник. Критиците на групата твърдят, че Лед Цепелин често използват откъси от блус, фолклорни и рок творби. Това поражда интересен въпрос – кога творбата на даден артист е […]
Етикети: , , , , , , , ,