Фонд за иновации в културата стартира нова процедура

иновацииСтартира нова процедура за кандидатстване с иновативни проекти във Фонда за иновации в културата, като експериментална сесия между Програма „Европа“ на Столична община по трета Приоритетна област:

Насърчаване на интелигентното и устойчиво градско развитие чрез засилване на иновативни дейности в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт„.

Допустими дейности:
 семинари, конференции, кръгли маси, обучения, изложения;
 допитвания, анкети и други дейности по включване на гражданите;
 дейности по въвеждане на иновативни практики;
 изготвяне и публикуване на информационни материали;
 организиране и провеждане на информационни събития и кампании;
 други дейности, свързани с постигане на целите на програмата.

Краен срок за получаване на проектното предложение:

Приоритетна област 3: 06 март до 24.00 ч. за електронно подадени проекти и 06 март 2015 г. до 19:30 ч. за подадени проекти на хартиен носител.
Всички проекти на хартиен носител се подават в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ 33.

Фондът представлява иновативен модел на публично – частно партньорство в подкрепа на съвременното изкуството и култура. Финансовият ресурс на фонда се събира от частни дарители  (компании и физически лица), които вярват, че културата и изкуството са динамична сфера, допринасяща за икономическото развитие на градовете и регионите. Събраните финансови средства от дарителите се удвояват от бюджета на Столична община. Фондът отделя процент от набраните годишни средства за капитализация, а с останалите финансира проекти на конкурсен принцип в сферата на съвременното изкуство и артистични иновации.

За повече подробности: Фонд за иновации в културата

Етикети: , , , ,