МОЖЕ ЛИ БАТМОБИЛА ДА СЕ ЗАЩИТИ С АВТОРСКО ПРАВО?

нелицензирани репликиПредпочитаният от Батман начин на транспортиране със сигурност е известен, но може ли да се патентова? Според федерален съдия от Калифорния, САЩ, може.

DC Comics са подали съдебен иск срещу Mark Towles, собственик на калифорнийската компания „Gotham Garage.“ В иска се твърди, че продаваните от Towles автомобили, имитиращи Батмобила, нарушават авторски права и търговска марка като подвеждат обществеността да смята, че колите на Towles са оригинални продукти.

От изложените твърдения става ясно, че Towles продава “ нелицензирани реплики на модел автомобил, базирани на дизайна на автомобил със защитени авторски права, притежавани от ищеца, включително различни копия на колата от филмовата поредица за Батман”

Първоначално Towles опитва да отхвърли иска с аргумента, че известната кола не подлежи на закрила съгласно Закона за авторското право, тъй като представлява „полезно изделие.“ За полезно изделие се счита такова, на което е присъща използваема функция, която не само представя външния изглед на изделието или предава информация. Законът за авторски права на САЩ не закриля механичните или използваемите аспекти на такива творби.

Американският районен съдия Роналд Лю (Ronald Lew) е потвърдил, че Законът за авторските права по принцип не се прилага за “полезни изделия” като например коли; но все пак, според него Батмобилът не е просто кола. В този случай, той притежава характеристики, които подлежат на авторскоправна закрила и такива, които не попадат в нейния обхват.

Според съдията, може да се направи “разумния извод, че е възможно да съществуват нефункционални художествени елементи на Батмобила, които могат да бъдат разграничени от практичния аспект на автомобила. Като такъв, съдът намира, че Батмобилът и всички негови проявления не са, като предмет на правото, изключени от закрила на авторски права.”

Засега DC Comics не са спечелили делото, решението на съдия Роналд Лю означава просто, че делото за нарушени авторски права може да продължи.

Източник: EyeonIP

Етикети: , , , , , , , , , ,