ЛЕТО 1850 от Владимир Зарев

Владимир ЗаревРоманът „Лето 1850“ разглежда съдбовните събития, разтърсили Северозападна България през хиляда осемстотин и петдесета година. По своето величие, мащабност, преживян народен възторг и трагизъм това въстание против турските поробители не отстъпва на Априлското, а избухва четвърт век по-рано. И все пак за него се знае малко, върху него покълва тишина и то не оставя ярки следи в националната ни памет, забравата е неговото истинско и най-ужасяващо поражение. Ето загадката, която измъчва автора и го предизвиква към размисъл…

В романа е пресъздадена неповторимата атмосфера на ония далечни години в Ломския, в Белоградчишкия и във Видинския вилает, разказана е и историята на последните наследници от рода на цар Иван Шишман. Всички герои, от Първул Станков до Иван Кулин, са силни личности със своя индивидуална драматична съдба. „Лето 1850“ е и роман за блясъка и величието на Словото, защото Словото е не само споделяне и изповед в насилието, но и незабрава. То е най-истинската и непоклатима национална памет. Макар и исторически, романът засяга редица проблеми, свързани с нравствените устои и духовните въжделения на нашия съвременник. Написана увлекателно, с богат и звучен език, тази книга възстановява част от звездните мигове и паденията в народната ни съдба.

Отзиви

Владимир Зарев е щастливо явление и изключение в българската литература, той отново и отново и отново се връща към епохалните знаци, картини и фигури, които символизират страната му…..

Из рецензията на Бетина Спорети в „Нойе Цюрхер Цайтунг”

Владимир Зарев е автор на шестнадесет книги, десет от които са романи, между тях са трилогията „Битието”, „Изходът”, „Законът”, „Поп Богомил и съвършенството на страха”, „Разруха”, „Светове”. Негови творби са превеждани в Чехия, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Хърватия, Сърбия, романите „Хрътката” и „Хрътката срещу Хрътката” излизат в бившия Съветски съюз в 200,000 тираж, а романът му „Денят на нетърпението” е отпечатан в „Роман газета” в 1,300,000 тираж.

През 2006 г. романът „Разруха” на Владимир Зарев е преведен в Германия и издаден от “Кипенхойер и Вич”, и по мнение на радио „Дойче Веле” е най-успешната българска книга, излизала някога на немски език.

Престижното австрийско издателство ДОЙТИКЕ издаде трилогията „Битието” /”Familienbrand”/, „Изходът”/”Feurkopfe”/ и „Законът“ /”Selenascche”/ на Владимир Зарев в превод на Томас Фрам и в обем над 1800 страници. Немскоезичната литературна критика и публика възприема трилогията като откритие в европейския епос.

Източник: Издателска къща Хермес

Етикети: , , , , ,