Законодателство

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП) е изготвен с цел въвеждане на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните […]

Етикети: , , ,

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

(Обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 84 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г. и бр. 25 и 77 от 2011 г.)

Етикети: , , , , ,

Създаден е Съвет за защита на интелектуалната собственост

  Правителството прие постановление за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост. Такъв съвет съществува и към момента по силата на решение на Министерския съвет от 2006 г. Последните промени в Закона за администрацията налагат то да бъде отменено, а съветът да бъде конституиран съобразно новите изисквания – с постановление. Съветът е консултативен орган […]

Етикети: , , , , , , , ,