Промени в лицензионния режим на музикални произведения в САЩ

авторски права - музикални произведенияАко бъдат приети наскоро предложените промени, представени от Службата за авторски права в САЩ, те ще се отразят върху дейността на звукозаписни лейбъли, музикални издатели, продуценти, организации за събиране на авторски възнаграждения, наземни и сателитни радио и музикални стрийминг услуги.

Голяма част от законите, администриращи различните аспекти на авторски права в САЩ са били създадени във времена, когато най-известните изпълнители да били пианисти, а течение на времето са се доразвивали с изобретяването на радиото, новите устройства за звукозапис а в последните десетилетия и на цифровите мрежи.

Според Maria Pallante, директор на Службата за авторски права, законодателството не е в крак с времето. Рамката, създадена миналия век за улесняване на законното използване на музикални произведения и звукозаписи, вероятно е била адекватна за ерата на дисковете и касетите, но днес е под значителен стрес.

Някои от предложенията, изготвени от Службата за авторски права на САЩ, почти със сигурност ще предизвикат полемика, дебати и лобиране, тъй като Конгресът на САЩ ще бъде изправен пред широкообхватна реформа в областта на лицензирането на музика.

Например, Службата за авторски права предлага да се разшири правото за публично изпълнение на звукозаписи до наземните радиостанции — сериозна промяна в сравнение с досегашното положение. Друго предложение, което си струва да се отбележи е пълното федарилизиране на записи от преди 1972г., промяна, която ще позволи завеждането на съдебни дела срещу компании като SiriusXM, Pandora и други, които използват по-стари звукозаписи без да изплащат обезщетения на притежателите им.

Службата за авторски права подкрепя и преразглеждането на антитръстовите споразумения от преди 75 години за ASCAP и BMI, а освен това желае да даде на притежателите на права за музикални произведения възможността да оттеглят право за разпространение от стрийминг услугите. Нещо повече, реално погледнато, предложението ще преобразува организациите за изпълнителски права в „организации за музикални права“ (music rights organizations), които ще могат да обединят правата за възпроизвеждане, разпространение и изпълнение.

Докладът на Службата за авторски права в САЩ предвижда промени по отношение на това кои права подлежат на задължително обобщено лицензиране (blanket licensing) и кои права  ще бъдат предмет на свободно пазарно договаряне. Обобщеното лицензиране или blanket licensing се прилага от организации като ASCAP и BMI в случаи, когато издаването на индивидуални лицензи би било излишно бавно и тромаво като процедура. Някои дигитални приложения и употребата на музика от страна на обществени телевизии могат да попаднат под изискването за фиксирани тарифи, докато при други обстоятелства, притежателите на права на музикални произведения ще могат да се ползват с по-голяма гъвкавост и да търсят по-високи възнаграждения.

Тези и други предложения определено ще „развълнуват“ областта на музикалното лицензиране в САЩ, макар Службата за авторски права да твърди, че не се опитва да преосмисли музикалната индустрия като цяло. В доклада на Службата се казва още: „Ако можехме да започнем от самото начало, никога не бихме изградили системата, каквато е тя днес“. Но „трябва да приемем света такъв, какъвто е и да оформим нещо ново с материала, с който разполагаме сега.“

Надежда Драгомирова

По материали на The Hollywood Reporter

Етикети: , , , , , , ,