Конкурс на ЕК за авторско видео или снимка – „Споделено пътуване с автомобил в градска среда“

авторскоКонкурсът на тема споделено пътуване с автомобил в градска среда се  организира от „Do the right mix – придвижвай се разумно!“, информационна кампания на Европейската Комисия за устойчива градска мобилност, в партньорство с Академията за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА
Любители-фотографи и занимаващи се с кино, студенти или активни хора, които имат какво да кажат по отношение на споделеното пътуване в градска среда  чрез кратко авторско видео или снимка. Възраст: в конкурса могат да участват хора на възраст межру 18 и 50 години. Няма ограничения за националност.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ:
Изпратете на office@nulldothemix.bg вашите три имена, възраст, име на проекта и линк, на който е качена кандидатурата ви.

КАТЕГОРИИ И ИЗИСКВАНИЯ:
Всяка кандидатура се състои от един видео материал или една снимка с описание на проекта. Няма ограничение за брой кандидатури, подадени от едно лице, стига да са като отделни проекти.

СРОКОВЕ:
Подаване на материали: проектите, изпратени по електронен път на office@nulldothemix.bg, се приемат до 00:00 часа на 12 декември.
Журиране: 10 януари – 31 януари

ЖУРИ:
Кандидатурите в двете категории ще бъдат прегледани и оценени от организаторите на конкурса и компетентно жури с председател проф. дн. Любомир Халачев, декан на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, и по един представител от: Представителство на ЕК у нас и МОСВ – национален координатор на проекта в България.

НАГРАДИ И НАГРАЖДАВАНЕ
Първите трима, излъчени в категориите ВИДЕО и СНИМКА, ще получат материални награди.
Организаторите осигуряват награден фонд и поемат ангажимента да популяризират резултатите от конкурса. Наградите на шестимата финалисти ще бъдат връчени по време на официална церемония в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ на 18 февруари.

Фотографиите и селектирани кадри от видео кандидатурите на всички участници ще бъдат отпечатани за сметка на организаторите и представени на изложба на открито през пролетта на 2015-та в центъра на София.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Подадените проекти трябва да са авторски права и в тях да не е ползвана музика или материали, които нарушават авторско право или собственост.

Всеки участник се съгласява да предостави право за позлване на материалите с изрично цитиране на авторството му за публикуване, излагане на изложба, публично излъчване и качване на видеото (изцяло или частично) на електронните страници на кампанията (сайт и фейсбук страница) и други медийни канали на територията на страната за целите на популяризирането на кампанията и конкурса.

За повече информация: dothemix.bg

Етикети: , , , , , , , ,