Италия с предупреждение за пълно прилагане на законодателството на ЕС относно авторско право за дизайн

авторско право за дизайнSIB обяви, че Европейската комисия е поканила Италия да приложи изцяло Директива 98/ 71  относно правната защита на промишлен дизайн, което означава, че дизайна ще може да се ползва от защитата на законите за авторското право и дизайн едновременно.

SIB напомня, че италианското законодателство за прилагане на директивата е променяно няколко пъти, първо чрез намаляване на преходния период от 10 на 5 години, след което удължаването му за неопределено време в рамките на ограниченията за използване преди влизането в сила на закона. Европейската комисия обявява десетгодишен преходен период, несъвместим с Европейското право през 2005 г., а през 2011 г., Съдът на Европейския Съюз заключи, че десетгодишен преходен период е твърде дълъг, за да бъде съвместим с Европейското право.

В случай на пропускане на крайния срок, следващата стъпка за Италия ще бъде производства пред Съда на Европейския съюз.

Етикети: , , , , ,