ЗА РАТИФИКАЦИЯ Е ПРЕДЛОЖЕН ДОГОВОРА ОТ ПЕКИН ОТНОСНО АУДИОВИЗУАЛНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

аудиовизуални изпълненияПравителството предлага на Народното събрание да ратифицира Договора от Пекин относно аудиовизуални изпълнения.

Документът е приет от Дипломатическата конференция за защита на аудиовизуалните изпълнения на Световната организация по интелектуална собственост през юни 2012 г.

Договорът предвижда всяка от присъединилите се страни да предоставя на гражданите на други страни третирането, което предоставя на своите собствени граждани по отношение на аудиовизуалните изпълнения, както и правото на справедливо възнаграждение. Съгласно клаузите му, на артистите-изпълнители се предоставят морални права, като например да бъдат идентифицирани при всяко изпълнение, както и да могат да се противопоставят на всяко изопачаване или опорочаване на техните изпълнения. Материално-икономическите им права се изразяват в това да дават разрешение за разпространение в ефир на своите изпълнения или публично – на незаписани изпълнения, както и да разрешават възпроизвеждането на записа, правото на разпространение, отдаване под на наем, правото на предоставяне на записани изпълнения и въобще да прехвърля своите права по предвиден в националното законодателство начин.

Договорът е подписан в един оригинал на английски, арабски, китайски, френски, руски и испански език, като версиите на всички тези езици са с равностойна автентичност.

Срокът на защита на тези права не може да е по-кратък от петдесет години.

Повече публикации във връзка с аудиовизуални изпълнения може да открите на посочения линк.

Етикети: , , , , , , ,