ДИСКОВОДЕЩ (ДИДЖЕЙ)

диджей

Снимка: wikipedia.org

Дисководещ е човек, който подбира, миксира и възпроизвежда музикални произведения на дадено публично събитие или място, като бар, дискотека и др. Музиката, която един диджей пуска е предимно чужда, не е негово авторско творчество. По закон той не може да възпроизвежда музика, без предварителното разрешение на правоносителите.

За да се сдобие с такова, той сключва договор  с  ОКУП – Музикаутор и Профон, според който срещу определена сума за определен период, диджеят има правото да възпроизвежда чужди произведения на публични места и да го прави срещу заплащане. Отчетността е уредена чрез представянето на плейлист (диджей сет), в който става ясно кои произведения са били възпроизведени.

Фактът, че диджеят получаването на право да използва чужда музика в заведение с цел печалба от дейността си, не отменя задължението на заведението, само по себе си да има сключен договор в Организациите за колективно управление на права и да заплаща годишна такса за това използване.

Принципът е, че всеки, който печели от дейността си и тя включва публично използване на музика, трябва да заплати това използване, защото по закон на автора, изпълнителя и продуцента се дължи възнаграждение „за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване на същия вид” ЗАПСП чл.19.

При неразрешено възпроизвеждане на звукозаписи от страна на дисководещи, на тях могат да бъдат наложени наказания в размер от  2000 до 20 000 лв. при първо нарушение и от 3000 до 30 000 лв., и забрана за осъществяване на дейността за известен период от време, при повторно (чл. 97 от ЗАПСП). Законът предвижда и опцията за изземане на предмета на нарушение – миксиращ пулт, компютър и др. и предаването му за унищожаване. Нарушенията се констатират от проверка на длъжностно лице от Министерство на културата.

Важно! Заведението и диджеят сключват договор с ОКУП независимо един от друг, тъй като става въпрос за различно използване на музика, което генерира различни приходи за различни лица. При проверка може да се установят и две нарушения, това на диджея и това на заведението, и да се санкционират и двата нарушителя.

Още информация:

http://prophon.org/users.php?lang=bg&page=7

АВТОР: Радо Михов

Етикети: , , , , , , , ,